Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,85 för september 2021 - Ändring av namn och symbol på Nordic AIF Sweden

Report this content

Stockholm 1 oktober 2021 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör NAV-kurs för september 2021

- Fondens NAV-kurs är satt till 103,85

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

- Ändring av symbol på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM)
Från och med måndag 4 oktober 2021 ändras namn och symbol enligt nedan.
Nuvarande Nytt
Namn SCF kapitalandelsbevis 2 SCF Kapitalandelsbevis 1A
Symbol SCF kapbevis 2 SCF kapbevis 1A
ISIN SE0007897384 -
Marknadssegment Nordic AIF Sweden -

Fondens utveckling 2016 – 2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Den tredje fonden, High Yield Opportunity Fund startades under december 2020. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar