Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör uppdaterad information gällande utestående förtida inlösen

Report this content

Stockholm 28 april 2023 - Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden) offentliggör härmed uppdaterad information gällande de utestående förtida inlösen som återstår att möta för fonden mot bakgrund av den tillfälliga stängning av vinstandelsbevis som annonserades i december 2022.

I pressmeddelande publicerat 15 december 2022 meddelade fonden att beräknad tid för att möta de utestående förtida inlösen skulle uppgå till cirka 4 månader.

Till följd av att marknadsrisken ökat har det blivit svårare att refinansiera bolag, vilket i sin tur leder till att fondens förfallostruktur påverkas. Det innebär att fondens utestående förtida inlösen inte kommer vara utbetalda nu i april. Målsättningen är att kvarvarande utbetalning istället kommer att ske under maj 2023.

Fonden kommer vara stängd för handel framtill dess att ovanstående förtida inlösen är utbetald. Med andra ord kommer inga teckningar eller förtida inlösen av vinstandelsbevis accepteras förrän så skett.

När de begärda förtida inlösen är utbetalda kommer fondens öppnande offentliggöras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Konstantino, VD, Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Mail:
andreas.konstantino@finserve.se


För presskontakter, vänligen kontakta:

Jonathan Furelid, Presskontakt, Finserve Nordic AB och Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Mobil: + 46 79 3238447
Mail:
jonathan.furelid@finserve.se

 

Denna information är sådan som Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 16:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar