Scandinavian Credit Fund I AB finansierar gröna fastighetsprojekt på Jylland genom direktlån till Birch Ejendomme

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat ett direktlån med den danska fastighetsutvecklaren Birch Ejendomme. Lånet utgör en projektfinansiering för upprättandet av hyresfastigheter på Jylland och löper över fyra år.

I ett uttalande säger Peder Broms, Head of Origination på Scandinavian Credit Fund I AB:

– Vi är mycket glada över att kunna vara med och finansiera ett antal fastighetsprojekt i en region med goda tillväxtutsikter. En stor del av de hyresfastigheter som ingår i projektet är sålda redan innan finansiering från fonden, vilket tillsammans med bolagets kapitalstarka ägare borgar för en begränsad risk i transaktionen.

Birch Ejendomme har fram till 2017 utvecklat hyresbostäder på Jylland för egen bok och sålt ett 20-tal projekt till institutionella investerare såsom Niam, PFA, Koncenton och Crescendo. I samband med försäljningen av en större portfölj i december 2018 finansierade köparen transaktionen genom lån i gröna realkreditobligationer. Denna finansiering möjliggjordes tack vare att fastigheterna uppfyllde krav på energivänlig produktion. Även i det pågående projekt som finansieras av Scandinavian Credit Fund I uppfyller bostäderna energikraven.

Direktlånet till Birch Ejendomme löper redan med ränta för andelsägarna i Scandinavian Credit Fund I.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, Vd och CIO för Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Telefon: 070 575 75 51
Mail: 
fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Peder Broms, Head of Origination
Telefon: 0725 22 07 12
Mail: 
peder.broms@kreditfonden.se

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.