Scandinavian Credit Fund I AB finansierar gröna fastighetsprojekt på Jylland genom direktlån till Birch Ejendomme

Report this content

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat ett direktlån med den danska fastighetsutvecklaren Birch Ejendomme. Lånet utgör en projektfinansiering för upprättandet av hyresfastigheter på Jylland och löper över fyra år.

I ett uttalande säger Peder Broms, Head of Origination på Scandinavian Credit Fund I AB:

– Vi är mycket glada över att kunna vara med och finansiera ett antal fastighetsprojekt i en region med goda tillväxtutsikter. En stor del av de hyresfastigheter som ingår i projektet är sålda redan innan finansiering från fonden, vilket tillsammans med bolagets kapitalstarka ägare borgar för en begränsad risk i transaktionen.

Birch Ejendomme har fram till 2017 utvecklat hyresbostäder på Jylland för egen bok och sålt ett 20-tal projekt till institutionella investerare såsom Niam, PFA, Koncenton och Crescendo. I samband med försäljningen av en större portfölj i december 2018 finansierade köparen transaktionen genom lån i gröna realkreditobligationer. Denna finansiering möjliggjordes tack vare att fastigheterna uppfyllde krav på energivänlig produktion. Även i det pågående projekt som finansieras av Scandinavian Credit Fund I uppfyller bostäderna energikraven.

Direktlånet till Birch Ejendomme löper redan med ränta för andelsägarna i Scandinavian Credit Fund I.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, Vd och CIO för Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Telefon: 070 575 75 51
Mail: 
fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Peder Broms, Head of Origination
Telefon: 0725 22 07 12
Mail: 
peder.broms@kreditfonden.se