Scandinavian Credit Fund I AB tecknar betydande direktlån med Global Scanning A/S

Report this content

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat avtal om ett betydande direktlån med Global Scanning A/S. Lånets storlek uppgår till 235 000 000 svenska kronor och är ett av de största låneavtal som fonden ingått sedan starten i januari 2016. Lånet ska delvis användas för att refinansiera ett tidigare obligationsinnehav som Global Scanning informerat om i ett pressmeddelande daterat den 24 september 2019.

I ett uttalande säger Fredrik Sjöstrand, grundare och CIO för Skandinaviska Kreditfonden AB, ägarbolaget bakom Scandinavian Credit Fund I:

Vi är glada över att få möjligheten att finansiera Global Scanning, ett världsledande bolag som leder utvecklingen i sin bransch. Med denna transaktion visar vi att Scandinavian Credit Fund I är ett attraktivt alternativ till obligationsmarknaden.

Global Scanning utvecklar och marknadsför scanners för stora format inom databaserad design (CAD), geografiska informationssystem (GIS), reprografi, kopieringstjänster samt dokumentarkivering under varumärkena Contex och Colortrack. Bolaget utvecklar även produkter inom 3D-scanning. Global Scanning är baserat i Danmark och global marknadsledare inom sitt produktområde. Bolagets försäljning uppgick 2017 till 40 miljoner dollar.

Sedan 2013 är riskkapitalbolaget Procuritas investerade i Global Scanning via fonden PCI V.

– Via detta lån får investerare i Scandinavian Credit Fund I exponering mot ett nordiskt bolag som är marknadsledande globalt inom sitt segment. Bolaget har låg kreditrisk givet god kassaflödesgenering i en stabil och mogen bransch. Dessutom är ägarbilden stark. Lånet erbjuder en mycket bra riskjusterad avkastning för fondens investerare, säger Fredrik Sjöstrand.

Det upptagna lånet löper redan idag med ränta för andelsägare i Scandinavian Credit Fund I.


För mer information, vänligen kontakta:

Peter Norman, vd Skandinaviska Kreditfonden AB
Telefon: 0733 929 455
Mail: peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, portföljförvaltare
Telefon: 070 575 75 51
Mail: fredrik.sjostrand@kreditfonden.se


Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I som lanserades i januari 2016.