Scandinavian Credit Fund I AB tecknar direktlån med dotterbolag till Mimir Invest AB för finansiering av förvärv från Epiroc AB

Report this content

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har tecknat avtal om ett förvärvslån med investmentbolaget Mimir Invest AB. Lånet används till att finansiera utköpet av Epirocs affärsområde för geotekniska borrningsprodukter som efter övertagandet bolagiserats genom TerraRoc Oy. Förvärvet slutfördes den 3 september 2019.

I ett uttalande säger Fredrik Sjöstrand, vd och CIO för Scandinavian Credit Fund I AB:

Vi har återigen visat att vi är en attraktiv och bra partner till investmentbolag och PE-aktörer. Mimir Invest har visat på en fantastisk förmåga att identifiera och köpa ut bra bolag som av säljaren bedöms hamnat för långt ifrån kärnverksamheten. Även i detta fall finns stor potential att växa bolaget vidare i egen regi och vi är stolta över att få vara med på resan som långsiktig finansieringspartner.

Låneavtalet mellan Scandinavian Credit Fund I och Mimir Invest följer en traditionell förvärvsfinansiering till investmentbolag och löper över fyra år. Affären har varit komplex med lånedokumentation och pantstruktur i flera olika jurisdiktioner, samt tillgång till checkräkningskredit och factoringlösningar, vilket krävt en god och nära dialog mellan låntagaren och Scandinavian Credit Fund I.

­– Lånet ger en bra riskjusterad avkastning för investerare i Scandinavian Credit Fund I och breddar portföljen till en ny bransch som fonden inte tidigare haft exponering mot. I tillägg är det positivt att fonden fortsätter att vidga finansiering till så kallade ”sponsor-backed” transaktioner med erfarna ägare som vet hur man utvecklar bolag och driver förändring. Med tanke på bolagets historik och position inom Epiroc finns stor tillväxtpotential i verksamheten samtidigt som det finns etablerade försäljningskanaler och en bevisad affärsmodell vilket gör det till en bra kredit, säger Fredrik Sjöstrand.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, Vd och CIO för Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
Telefon: 070 575 75 51
Mail: fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Peder Broms, Head of Origination
Telefon: 0725 22 07 12
Mail: peder.broms@kreditfonden.se