SHI:s dotterbolag Organic Inspirations lanserar sin spridningsemission via FundedByMe

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI”) blev i början av 2020 huvudägare i Organic Inspirations AB (”Organic Inspirations” eller ”Bolaget”). Bolaget har under året smyglanserat sin första plattform, Ekoappen 2.0 och ekoappen.se på den svenska marknaden. Bolaget ser stora möjligheter för tillväxt och genomför nu därför den spridningsemission som tidigare har meddelats. Erbjudandet presenteras på fundedbyme.com/ekoappen. Vidare har Bolagets styrelse fattat beslut om att undersöka möjligheterna för en notering av Bolagets aktie på en lämplig handelsplats.

SHI blev i början av 2020 huvudägare i Organic Inspirations AB i enlighet med SHI:s långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor.

Plattformarna Ekoappen 2.0 och ekoappen.se har smyglanserats på den svenska marknaden med lyckat resultat och målsättningen är att under 2021 bli Sverige största plattform inom naturlig hälsa och hållbar livsstil samt att redan 2022 lansera plattformen internationellt på fler språk. Funktionaliteten och värdet för besökarna kommer att utvecklas under 2020-2021 med målsättning att ha ett komplett contentplattform redo för nya marknader under 2022.

Intresset för Ekoappen har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än förväntat och därför genomförs en spridningsemission om minst 0,5 MSEK och maximalt 3 MSEK till en pre-money värdering om cirka 15,5 MSEK. Bolagets styrelse har, efter dialog men flertalet av de befintliga och potentiella delägare, beslutat att påbörja planeringsarbetet och undersöka möjligheterna för en notering av Bolagets aktie på en lämplig handelsplats. Ytterligare information och eventuell tilltänkt tidplan kommer att presenteras längre fram.

Spridningsemissionen genomförs via FundedByMe:s plattform med målsättningen att ytterligare öka tillväxt- och utvecklingstakten för Bolaget. Resultatet av emissionen planeras att presenteras under september 2020. Före emissionen uppgår SHI:s ägande i Organic Inspirations till cirka 65 procent av kapitalet och cirka 67 procent av rösterna. Bolagets fokus under 2020-2021 är att uppvisa en kraftig tillväxt av antalet medlemmar, nedladdningar och besökare.

- Jag är både glad och överväldigad över den positiva responsen vi fått hittills från besökare och våra samarbetspartners. Detta är bara början och vi ser flera förbättringar som kommer implementeras närmsta månaderna som har potential att ytterligare öka tillväxttakten. Jag ser fram emot att fortsätta ge värde till våra besökare och partners samt leverera tillväxt till våra aktieägare, säger Ninnie Wikström, VD på Organic Inspirations AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shinnovations.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations vision är att göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. SHI är en venture builder som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till hälsomedvetna konsumenter. Målsättningen är att genom synergiförvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands. Nuvarande innehav består av dotterbolagen Dr Sannas Sweden AB, Natural Shop Europe AB, Organic Inspirations AB och Youngevity AB, www.shinnovations.se. Augment Partners AB, info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Scandinavian Health Innovations Mentor.

Om oss

Scandinavian Health Innovations syfte är att få människor att må bättre. Vi är ett house of brands som investerar i och utvecklar innovativa varumärken som riktar sig till medvetna konsumenter. Vårt primära fokus är inom naturlig & ekologisk hudvård vars marknad i Sverige vöxte med över 26% under 2018. Vår kompetens ligger bl.a. i att förädla och utveckla varumärken online. Målsättningen är att genom förvärv hålla en hög expansionstakt i Sverige och utomlands.

Prenumerera

Dokument & länkar