AB Sveriges Säkerställda Obligationer (SCBC) delårsrapport 1 jan – 30 jun 2011 tillgänglig på sbab.se

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (SCBC) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 har publicerats på www.sbab.se/ir.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Balazsi, VD SCBC
08-614 43 24, 0733-68 43 24, per.balazsi@sbab.se

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (”SCBC”) är ett helägt dotterbolag till SBAB Bank AB och emitterar säkerställda obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. För mer information, besök www.sbab.se/investor

Taggar:

Dokument & länkar