SCBC:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig online

Report this content

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) årsredovisning 2017 har idag publicerats på sbab.se/IR.

Bilagor: SCBC:s årsredovisning 2017

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

Denna information är sådan information som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET.