SCBC:s årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig online

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) årsredovisning 2017 har idag publicerats på sbab.se/IR.

Bilagor: SCBC:s årsredovisning 2017

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB

Telefon: 0706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

Denna information är sådan information som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET. 

Om oss

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.