Stipendier till artister och filmare

Report this content

Tjugo artister och filmare får idag ta emot stipendier från Upphovsrätt Scen & Film för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för tjugonde gången.

- Upphovsrätten utgör en viktig grund för alla konstnärer och upphovspersoner. Det handlar om att ha inflytande över hur ditt verk används, men också att få betalt för användandet. Villkoren för nyttjandet av upphovsrättsliga verk regleras främst i de kollektivavtal som förbundet förhandlar för Scen & Films medlemsgrupper. Vi är glada att idag få fördela dessa stipendier från Upphovsrätt Scen & Film till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Simon Norrthon, ordförande i Upphovsrätt Scen & Film.

Stipendiaterna är:
Skådespelarna: Anna Söderling, Caroline Rauf, Lotta Ramel, Fredrik Dolk, Iwa Boman, Johan Friberg, Malena Engström, Mina Azarian, Peter Carlberg, Vanja Blomqvist, Yngve Dahlberg
Regissörerna: Anders Nilsson, Göran Sarring, Henrik Georgsson, Håkan Lindhé, Kristian Petri
Filmfotografer: Hanno H Fuchs
Scenograferna: Lene Willumsen, Staffan Erstam
Animatör: Claes-Göran Lillieborg

Fakta om stipendierna:
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.
• Stipendierna går främst till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater. 
• Upphovsrätt Scen & Film delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagens bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.
Stipendienämnden består av: Anna Carlson, Christina Olofson, Peter Schildt, Vivian Cardinal, Richard Sseruwagi, Rolf Lindström och Peter Bävman.

Kontakt Upphovsrätt Scen & Film:
Simon Norrthon, ordförande 
simon.norrthon@scenochfilm.se
070-571 33 00

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
ase.axberg@scenochfilm.se
070-598 12 67 

 

Prenumerera