Teaterförbundets medlemmar hårt drabbade av coronavirusets effekter visar enkät

Report this content

Många av Teaterförbundets medlemmar har i ett slag förlorat sina inkomstmöjligheter på grund av coronavirusets effekter. Värst drabbade är de frilansande egenföretagarna. Det framkommer av den enkät som skickats ut till förbundets medlemmar. Drygt 2500 medlemmar yrkesverksamma inom scen och film svarade på enkäten, varav många nu står helt utan inkomst och skyddsnät.

- Situationen för många av våra medlemmar är akut. De lever på små marginaler och många vet inte hur de ska betala hyran i nästa månad, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Inom scen- och filmområdet arbetar de flesta som frilansare, och har många olika uppdragsgivare varje år. De är visstidsanställda, har eget företag eller fakturerar genom egenanställningsföretag. Många är så kallade kombinatörer, de är ibland anställda och ibland fakturerar de. Svaren i enkäten bekräftar bilden av att Teaterförbundets yrkesgrupper arbetar under mycket osäkra villkor.

En tredjedel uppgav att de är egenföretagare, en tredjedel frilansar som visstidsanställda. Över hälften av de som frilansar som visstidsanställda svarar att de blivit av med arbete eller uppdrag.

Än mer utsatta är egenföretagarna. 65% anger att de har förlorat framtida arbete eller uppdrag och hela 30% att de inte ännu gjort det men misstänker att framtida uppdrag kommer att ställas in. Endast 5% har inte förlorat något uppdrag.

67% anger att nuvarande situation påverkar möjligheten att ta ut lön medan 18% anger att de inte vet hur situationen ser ut framöver.

En stor fråga handlar om möjligheten att få a-kassa. Förutsättningarna för att kunna ta del av a-kassa upplevs begränsad och några anger att de gått ur efter långvarigt medlemskap eftersom de har behov av att vara egenföretagare för att kunna få uppdrag.

- Vi välkomnar regeringens senaste krispaket riktat mot småföretagarna. En del av insatserna kan underlätta situationen även för vissa av våra medlemmar. Paketet handlar dock främst om att lyfta bort kostnader vilket är viktigt för att rädda jobb. För alla som redan förlorat sina jobb behövs fler reformer som gör A-kassan tillgänglig för fler, säger Simon Norrthon.

 

Kontakt Teaterförbundet för scen och film

Simon Norrthon, förbundsordförande

070-571 33 00

simon.norrthon@teaterforbundet.se

 

Åse Axberg, kommunikationsansvarig

070-598 12 67

ase.axberg@teaterforbundet.se

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera