Karin Pettersson blir Director of Public Policy – ska driva strategiska framtidsfrågor för Schibsted

Karin Pettersson blir Director of Public Policy i Schibsted. I sin nya roll kommer hon att driva strategiska frågor som har betydelse för hur Schibsted som digital marknadsledare kan utvecklas och stärka sin position ytterligare.
I den nyinrättade tjänsten ingår även att bevaka och analysera viktiga politiska processer som påverkar Schibsted Group och Schibsted Media i Sverige, Norge och övriga Europa. 

– Att förstå den roll ett bolag som Schibsted spelar i samhällsutvecklingen blir allt viktigare och är avgörande för koncernens strategi och affär framåt. Rekryteringen av Karin Pettersson till denna tjänst innebär en offensiv satsning och att vi får en toppkraft som kan driva det här arbetet, säger Raoul Grünthal, vd Schibsted Media.

Karin Petterssons nya tjänst som Director of Public Policy är i hög grad utåtriktad och i den ingår även att bidra till Schibsted Medias strategi i det nya informationslandskapet och att ansvara för tredjepartsrelationer med t ex Facebook och Google.

– Utvecklingen av medielandskapet är en av de viktigaste samhällsförändringarna i vår tid. Att förstå hur bolag som Schibsted ska förhålla sig till detta är en ödesfråga både för journalistiken, demokratin och vår affär, säger Karin Pettersson.

Karin Pettersson har varit politisk chefredaktör på Aftonbladet sedan hösten 2010. Hon var med och grundade tidningen Fokus och var även dess chefredaktör. Karin Pettersson har också arbetat som kommunikationschef för Socialdemokraterna. Under 2016 och 2017 var hon tjänstledig för att läsa vid Harvard som fellow vid Nieman foundation och Berkman Klein Center for Internet and Society.

 – Jag har älskat varje dag på Aftonbladet. Förra året fick jag chansen att fördjupa mina kunskaper om journalistik och teknik. Nu är det dags att omsätta de kunskaperna på ett nytt sätt, och jag är väldigt glad att få jobba med dessa frågor inom och för Schibsted, som är ett av Europas mest spännande och nytänkande medieföretag, säger Karin Pettersson.

Karin Pettersson tillträder sin nya tjänst den 15 februari då hon också lämnar sin tjänst som politisk chefredaktör för Aftonbladet. Rekrytering av efterträdare har inletts. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Aftonbladet / tillträdande Director of Public Policy, Schibsted.
Tel: 070–248 15 29. E-post: karin.pettersson@schibsted.com.
Fredrik Lindén, informationsdirektör, Schibsted Media Sverige. 
Tel: 070-667 00 82. E-post: fredrik.linden@schibsted.com.

Media

Media