Pär Ekroth ska leda Schibsteds globala varumärkesarbete

Pär Ekroth, marknadschef på Aftonbladet, blir ansvarig för den nya enheten Global Brands inom Schibsted Media Group. Hans primära uppdrag blir att förverkliga Schibsteds övergripande varumärkesstrategi.
– I Pär Ekroth får vi en driven kraft med erfarenhet och kompetens att ansvara för vårt globala varumärkesarbete, säger Jørgen T Helland, ny Director of Brands and Digital Marketing.

Global Brands kommer organisatoriskt kommer att ligga i Schibsteds globala kommunikationsfunktion. Enheten placeras i Stockholm, där Schibsteds Digital Marketing Agency Dimas och delar av kommunikationsavdelningen redan finns.

Med Global Brands ska Schibsted stärka det globala varumärkesarbetet inom koncernen. Schibsted räknar med att framöver ha ett flertal nya, globala produkter vilka kommer att bli avgörande för hur koncernens varumärkesarbete ska bedrivas.

– Det ska bli spännande, utvecklande och utmanande att driva varumärkesarbetet på koncernnivå. Inom Schibsted vet vi att starka varumärken gör skillnad. Att hitta en balans mellan våra lokala "Power Brands" och våra globala initiativ är en nyckel för att få full utväxling på våra satsningar inom produkt och tech, säger Pär Ekroth.

I sin nya roll ska Pär Ekroth bygga ett team som i tät dialog med starka lokala organisationer ansvarar för såväl förvaltningen av koncernens nuvarande globala varumärken som utvecklingen av nya.

– Pär Ekroth och Global Brands ska inte jobba med utveckling av lokala varumärken som Blocket, Aftonbladet eller Aftenposten. Däremot ska avdelningen bidra till att vi tar lärdom av dem och involverar deras erfarenheter i vårt globala arbete, säger Jørgen T Helland.

Pär Ekroth kom till Aftonbladet för tio år sedan från kommunikationsbyrån PS Communication. Sedan dess har Pär haft flera ledande roller inom Aftonbladet och Schibsted, de senaste tre åren som marknadschef på Aftonbladet.

Han tillträder sin nya tjänst den 2 januari 2017.

Jørgen T Helland, Director of Brands and Digital Marketing. Tel: +47-975 96 381. E-post: Jorgen.helland@schibsted.no.
Pär Ekroth, tillträdande Leader of Global Brands. Tel: 070-526 07 00. E-post: par.ekroth@schibsted.se.
Björn Hygstedt, tf kommunikationsdirektör Schibsted Sverige. Tel: 070-553 61 54. E-post: bjorn.hygstedt@schibsted.se.

Media

Media