Schibsted stärker säljorganisationen – möter ökad efterfrågan på native, video och programmatic

Schibsted stärker sin säljorganisation för att möta marknadens ökande efterfrågan inom områden som programmatic och native, med speciellt fokus på video. Josefine Kvarnström och Fredrik Lehman får nya nyckelpositioner för att driva det arbetet.
– Genom den här förstärkningen på ledningsnivå blir vi än mer snabbfotade på marknaden och kan bättre tillgodose mediebyråers och kunders önskemål, säger Joakim Flodin, försäljningsdirektör.

Schibsted Sales & Inventory har utsett Josefine Kvarnström och Fredrik Lehman till vice produktdirektör respektive vice försäljningsdirektör. Josefine Kvarnström ska leda det dagliga arbetet inom produktorganisationen och Fredrik Lehman ska arbeta nära byråer och kunder för att utveckla affären tillsammans med dem. Förändringen är ett sätt att öka effektiviteten och lyhördheten för kundernas behov.

– Med utnämningarna tillförs säljledningen ökad produktkompetens och större överblick över marknaden. Josefine Kvarnström har stor erfarenhet av native advertising och har varit med och byggt upp affären för såväl Aftonbladet som Omni. Fredrik Lehman har en gedigen erfarenhet av affärer i mediebranschen efter nästan tio år som försäljningschef inom Schibsted, säger Joakim Flodin.

Efterfrågan på native advertising har aldrig varit större än nu. Fler och fler kunder ser ett behov av att komma närmare konsumenten med sin berättelse och Schibsted har haft en kraftig tillväxt inom det traditionella området text och bild. Nu ökar också efterfrågan på rörligt dramatiskt.

– Med en ökande efterfrågan på rörligt och Schibsteds redaktionella satsningar inom området är det ett naturligt steg att öka fokus på ett rörligt native-erbjudande, säger Johan Åsén, produktdirektör.

Den andra stora tendensen i Schibsteds annonsaffär är tillväxten på marknaden för programmatiska annonsköp, som ger kunderna möjlighet till snabbare och effektivare digitala annonsinvesteringar.

– Vi har under året arbetat med att få över samtliga sajter och applikationer på Appnexus, vår plattform för programmatiska annonsköp, vilket ska vara helt klart under hösten. Nu kan vi hjälpa våra kunder och partners till allt effektivare annonsering, säger Johan Åsén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Flodin, försäljningsdirektör, Schibsted Sales & Inventory. Tel: 070-615 25 14. E-post: joakim.flodin@schibsted.se.

Johan Åsén, produktdirektör, Schibsted Sales & Inventory. Tel: 070-676 25 35. E-post: johan.asen@schibsted.se.
Fredrik Lindén, Informationsansvarig, Schibsted i Sverige. Tel: 070-667 00 82. E-post: fredrik.linden@schibsted.se

Prenumerera

Media

Media