Schibsted utökar erbjudandet på bomarknaden – nya annonsprodukter för mäklare och byggbolag

Report this content

Schibsted utökar sitt erbjudande mot mäklare och byggbolag. Med nya annonsprodukter på Blocket skapar Schibsted ökade affärsmöjligheter för aktörerna på bomarknaden.
– Med vår helhetslösning mot mäklare täcker vi hela säljprocessen, och nu tar vi även första steget mot ett liknande erbjudande mot byggbolagen, säger Emelie Storsten, Sales Manager på Schibsted Sales & Inventory.

Schibsted erbjuder landets mäklare en rikstäckande helhetslösning med unik räckvidd och skräddarsydda annonsprodukter, som till exempel Bostadsboxen på Aftonbladet. Nu lanseras tre nya produkter på Blocket direkt riktade mot mäklare.

Bostadsvärderaren är en ny produkt som hjälper mäklare att få direktkontakt med användare som vill värdera sin bostad och som därmed är både potentiella säljare och köpare.

Bostadsbevakaren är verktyget som låter mäklare skapa relation till befintliga och potentiella kunder genom att erbjuda en skräddarsydd bevakning för ett specifikt geografiskt område.

Veckans bostad säkerställer en fast första placering på Blocket Bostads listobjektssida under en hel kampanjvecka. Produkten erbjuds en aktör i varje geografiskt område.

– Vi kan nu erbjuda en unik kombination av lokal räckvidd och konverteringsdrivna lösningar som länge efterfrågats av marknaden. Med denna lösning täcker vi hela säljresan med kännedom, preferens och köpintention och allt är automatiserat och kopplat till mäklarnas eget system, säger Carolina Samuelsson, Product Manager.

Med lanseringen av en produkt riktad mot byggbranschen tar Schibsted nu också första steget mot en liknande helhetslösning för aktörerna inom nyproduktion av bostäder. Månadens nyproduktion är en produkt som ger byggbolagen en fast första placering på Blocket Bostads listobjektssida under en hel kampanjmånad. Produkten erbjuds en aktör i varje geografiskt område.

– Vi är ännu i ett tidigt och innovativt skede där vi vill skapa en stark produktportfölj för byggbolagen. Detta skapar möjligheter för våra nya byggbolagskunder att påverka portföljen i rätt riktning, säger Carolina Samuelsson.

Schibsted Sverige når 84 procent av Sveriges befolkning, 6 480 000 personer, i åldersspannet 16-80 år, enligt Orvesto Konsument 2018:01.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emelie Storsten
, Sales Manager, Schibsted Sales & Inventory. Tel: 076-798 72 42. 
E-post: emelie.storsten@schibsted.se.
Carolina Samuelsson, Product Manager, Schibsted Sales & Inventory. Tel: 070-162 23 57. 
E-post: carolina.samuelsson@schibsted.se.

Media

Media