IT Norrbotten och SchlumbergerSema i samverkan om Norrbottens IT-infrastruktur

Report this content

IT Norrbotten och SchlumbergerSema i samverkan om Norrbottens IT- infrastruktur via DeXa* tjänstesvit Stockholm, 28 oktober 2002, SchlumbergerSema, ett affärssegment inom Schlumberger Ltd, och IT Norrbotten tecknar ett 5-årigt ramavtal med SchlumbergerSema Norr AB om nätoperatörstjänster för kommunerna i Norrbotten via Schlumberger DeXa* tjänstesvit. De kommuner som sedan vill kan då teckna avropsavtal. Ramavtalet möjliggör för kommunerna att avropa nätoperatörstjänster för deras bredbandsnät och därigenom säkerställa en samordnad drift av dessa. En annan viktig effekt av ramavtalet är att privatpersoner och företag kan teckna avtal om tillgång till Internet och andra kommande tjänster i de orter och kommuner som tecknar avropsavtal. "Vi ska tillsammans försöka verka för en god IT-infrastruktur i Norrbotten med hög tillgänglighet och kvalité som ledstjärna", säger VD Anders Granström, IT Norrbotten och VD Markus Petäjäniemi, SchlumbergerSema Norr AB. SchlumbergerSema Norr AB är ett IT-infrastruktur bolag under bildning, samägt av LKAB och SchlumbergerSema AB. Bolaget kommer att 2003 omsätta ca 70 MSEK och ha ca 70 anställda. Om IT i Norrbotten IT Norrbotten är sedan 1996 ett länsgemensamt bolag där uppdraget är att i samverkan och med bred förankring driva spjutspetssatsningar inom IT- området, med fokus på tre områden: IT-infrastruktur, kompetensutveckling samt informationsinnehåll och tjänster. Det långsiktiga syftet är att bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling av arbete och näringsliv inom regionen. Bolaget ägs av länets samtliga kommuner, landstinget samt representanter för näringslivet. Länsstyrelsen och Luleå Tekniska Universitet är knutna till bolaget via samverkansavtal. Om SchlumbergerSema: SchlumbergerSema är ett affärssegment inom Schlumberger Limited, ett globalt tekiktjänsteföretag. Med över 30,000 medarbetare som betjänar kunder i 65 länder, aggregerar SchlumbergerSema IT consulting, systemintegration, managed services och relaterade produkter till olja- och gasindustrin, telekommunikation, energi, finans, transport och den offentliga sektorn. Genom Schlumberger DeXa tjänstesvit, erbjuder företaget också sammanhängande IP-nätverk, informationssäkerhetslösningar, distribuerade datasupport och drifttjänster. Under 2001 omsatte Schlumberger 14,3 miljarder dollar. I Norden har SchlumbergerSema närmare 2 000 medarbetare. SchlumbergerSema är Worldwide IT-Partner för de olympiska spelen i Salt Lake City 2002, Aten 2004, Turin 2006 och Peking 2008. För mer information, besök www.schlumbergersema.se *Dexa är ett varumärke tillhörande Schlumberger # # # För ytterligare information, kontakta: Anders Granström, VD IT Norrbotten, tel. 0921-570 38, 070-645 53 74, e- post: anders.granstrom@itnorrbotten.se. Markus Petäjäniemi, VD SchlumbergerSema Norr AB, tel. 0980-39 37 01, 070- 632 52 01, e-post: markus.petajaniemi@sema.se. Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema, tel: 08- 51 70 52 52, e-post: Tcarter1@slb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00770/wkr0002.pdf

Dokument & länkar