Schlumberger inleder arbetet med Olympiska spelen 2004

Report this content

Schlumberger inleder arbetet med de Olympiska spelen 2004 med öppnandet av Integration Test Laboratory i Aten Stockholm, 5 november 2002 - Schlumberger tillkännager att de inleder sin roll som världsomspännande IT-partner för Olympiska Spelen 2004 genom att de tillsammans med ATHENS 2004 Organizing Committee (ATHOC) formellt inviger de olympiska spelens 1000 kvadratmeter stora Integration Lab i Aten, Grekland. Med erfarenheterna från sin framgångsrika leverans av IT-system till de olympiska vinterspelen i Salt Lake City 2002, leder Schlumberger ännu en gång ett konsortium med de främsta hårdvaru- och programleverantörerna. Man har också det främsta ansvaret för IT-konsultverksamheten, systemintegration, driftshantering, informationssäkerhet och programutveckling för OS 2004. ATHOC:s teknologiavdelning utformade det helt ergonomiska laboratoriet, som uppfördes på rekordtid - 45 dagar - enligt den internationella ISO- standarden. Schlumberger och dess övriga partners kommer att utnyttja laboratoriet för att testa och integrera spelens IT-infrastruktur, system för informationssäkerhet och programvaruapplikationer. Man kommer också att utbilda en kärngrupp med 350 IT-anställda och 3 500 frivilliga som kommer att sköta systemen vid närmare sextio tävlings- och träningsanläggningar under OS. Integration Test Lab är den första av fem viktiga enheter som kommer att erbjuda betydelsefullt IT-stöd under OS. Technology Operations Center (TOC) kommer att fungera som "sambandscentral", PC Factory kommer att förbereda utrustningen innan den installeras i anläggningarna och separata Primary och Back-up Data Centers kommer att härbärgera servrarna. "Schlumberger visade sin förmåga som en framgångsrik IT-sammanlänkare vid de olympiska vinterspelen 2002, och vi har fullt förtroende för att de kommer att spela en nyckelroll för att säkerställa framgången och informationssäkerheten vid OS 2004 också", säger Dimitris Beis, teknologisk administrativ chef för ATHOC. "Överföringen av beprövad teknologi under överinseende av många av de IT-anställda vid Schlumberger som arbetade med Salt Lake-spelen kommer att vara en tillgång för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig styrning av OS 2004." Schlumberger har redan påbörjat utvecklingen av de åtta viktiga "Games Management Systems "-program (GMS) som stöder ackreditering, logi, transport, hälsovård och andra viktiga aktiviteter på plats och "Info Diffusion Systems"-program (IDS) som är nödvändiga för realtidsleverans av tävlingsresultat och annan viktig information till media, funktionärer, sponsorer och andra närvarande vid OS 2004. De första leveranserna av GMS-applikationer för att hantera logi och personal har redan slutförts och IDS-applikationer för simning och tyngdlyftning förväntas bli färdiga inom de närmaste 30 dagarna. De flesta programapplikationerna kommer att färdigställas till mitten av 2003. Schlumberger påbörjar också analysen inför den starka informationsinfrastrukturen som kommer att använda ett flertal nyckellösningar från deras DeXa* Suite of Services. Som vid de olympiska vinterspelen i Salt Lake City, utvecklar Schlumbergers säkerhets- och nätverkskonsulter detaljerade planer för att stödja behoven av nätverksarkitektur och informationssäkerhet vid de Olympiska spelen 2004 i Aten. "Omfattningen av de Olympiska spelen 2004 kommer att bli två till tre gånger större än Salt Lake City-spelen 2002," kommenterar Xavier Roig, administrativt ansvarig för Major Events vid Schlumberger. "Till exempel, jämfört med de olympiska vinterspelen 2002, omfattar detta OS 200 000 ackrediteringar jämfört med 89 000; 300 sportevenemang vid 37 anläggningar istället för 78 sportevenemang vid 10 anläggningar och 10 000 datorer jämfört med 5 000. Det är helt klart ett mycket större åtagande än Salt Lake-spelen och våra beprövade kunskaper i att leverera säkra, storskaliga, komplexa IT-projekt inom budget, i tid och enligt specifikation till alla våra viktiga marknader kommer att vara en betydande faktor för OS-framgången." Schlumbergers kontrakt med den Internationella Olympiska Kommittén är världens största IT-kontrakt och omfattar fyra olympiska spel i åtta år: Salt Lake City 2002, Aten 2004, Turin 2006 och Peking 2008. Om Schlumberger Schlumberger är ett globalt tekniktjänsteföretag som består av två affärsdivisioner, Schlumberger Oilfield Services och SchlumbergerSema. Schlumberger Oilfield Services erbjuder tekniktjänster och lösningar till den internationella petroleumindustrin. SchlumbergerSema erbjuder IT-konsultverksamhet, systemintegration, managed services och relaterade produkter till aktörer inom telekommunikation, energi och samhällsservice, finans, transport och den offentliga sektorn. Båda affärssegmenten erbjuder Schlumberger DeXa* Suite of Services för att tillhandahålla IP-nätverksanslutningar, lösningar för datasäkerhet, distribuerade datasupporttjänster och datacentertjänster. År 2001 uppgick Schlumbergers intäkter till $14,3 miljarder. För mer information, besök http://www.slb.com. *Varumärke för Schlumberger För mer information Thomas Carter, Informationschef SchlumbergerSema, tel 08- 517 052 52, 0708- 51 52 52, e-post:tcarter1@slb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00940/wkr0002.pdf

Dokument & länkar