Schlumberger når den andra IT-milstolpen inför olympiska spelen 2004

Schlumberger når den andra IT-milstolpen inför olympiska spelen 2004 Milstolpen Pack #2 omfattar överflyttning av programvara till ett nytt operativsystem och ny maskinvara, funktionsanpassning av IT-processer och leverans av central tävlingsprogramvara. Aten, Grekland, 5 maj 2003 - Schlumberger, som är Worldwide IT-partner för de olympiska spelen, meddelade i dag att man framgångsrikt har nått milstolpen Pack #2, vilket är kodnamnet på den andra tidskritiska leveransen av IT-infrastruktur till de olympiska spelen i Aten 2004. Leveransen av Pack #2 utgör kulmen för tre centrala delprojekt. Det första var överflyttningen av alla grundläggande IT-processer som användes vid de olympiska vinterspelen i Salt Lake City 2002 till det nya operativsystem, den nya maskinvara och de nya databaser som kommer att användas i Aten. Den andra delen i Pack #2 bestod i anpassning av IT-processerna från Salt Lake City till de krav som gäller för de kommande spelen i Aten. Hit hör nya fält på grekiska bredvid de befintliga på engelska och franska, en ny utformning och vidareutveckling av namnigenkänning i programvaran som hanterar bakgrundsfakta om de tävlande, möjligheten att utifrån tävlingsschemat starta IT-uppdrag samt slutförandet av ett protokoll som skickar tävlingsresultat direkt till World News Press Agencies. Den tredje delen i Pack #2 var färdigställandet av programvara som ska rapportera resultat från elva utvalda idrotter: volleyboll, beachvolleyboll, kanot, rodd, cykel (landsväg), judo, ridsport, landhockey, modern femkamp, triathlon och brottning. Programvaran kommer att testas under ett antal månader i Integration Test Laboratory i Aten och släppas till produktion i juli, så att Aten-olympiadens organisationskommitté kan förbereda test vid tävlingar från och med augusti 2003. "Schlumberger har genomgående hållit de planerade leveranstiderna för IT- infrastrukturen till de olympiska spelen 2004", säger Dimitris Beis, som är teknisk chef för Aten 2004. "All programvara och alla IT-funktioner har levererats i tid och enligt specifikationerna. Överflyttningen till den nya generationen operativsystem och de nya maskinvaruplattformar som ska användas i Aten har gått friktionsfritt. Vi är mycket belåtna med Schlumbergers IT-teams arbete." Schlumberger ansvarade framgångsrikt för IT-systemen till vinterspelen i Salt Lake City 2002, och har än en gång fått uppdraget att axla huvudansvaret för IT-konsultverksamhet, systemintegration, ledning, informationssäkerhet och utveckling av tillämpningar till Aten- olympiaden 2004. Den stora skillnaden mellan de båda projekten är att spelen i Aten kommer att kräva nästan tre gånger så mycket IT-kraft, med ett annat operativsystem och en annan maskinvaruplattform samt inom ett teknikkonsortium som mestadels består av andra teknikpartner än vid spelen i Salt Lake City. "Den planenliga leveransen av Pack #2 är ett bevis på vår förmåga att flytta över tillämpningar mellan operativsystem och maskinvaruplattformar", säger Claude Philipps, chef för Schlumbergers teknikintegration inför Aten 2004. "Överflyttningen av tekniken från Salt Lake City-spelen till spelen i Aten är ännu ett exempel på Schlumbergers förmåga att skapa enkelhet i komplexa IT-system, för att snabbt kunna leverera effektiva lösningar till våra kunder." Schlumbergers kontrakt med Internationella olympiska kommittén är världens största IT-kontrakt och omfattar fyra olympiska spel under åtta år: Salt Lake City 2002, Aten 2004, Turin 2006 och Peking 2008. Om Schlumberger Schlumberger är ett internationellt oljefälts- och IT-tjänsteföretag med omfattande verksamhet inom energiindustrin. Företaget har 78 000 medarbetare som representerar över 140 nationer och bedriver verksamhet i 100 länder. Företaget består av tre affärssegment. Schlumberger Oilfield Services är världens största oljefältstjänsteföretag och ledande leverantör av tekniktjänster och lösningar till den internationella olje- och gasindustrin. SchlumbergerSema är ett ledande IT-tjänsteföretag som erbjuder verksamhetskonsulttjänster, systemintegration, funktionell outsourcing och nätverks- och infrastrukturlösningar till den globala energimarknaden, offentliga sektorn samt telekom- och finansmarknaden. WesternGeco, som ägs tillsammans med Baker Hughes, är världens största och mest avancerade företag inom seismisk teknik för oljeindustrin. Schlumberger omsatte 13,5 miljarder dollar under 2002. I Skandinavien har Schlumberger drygt 4 000 medarbetare. Läs mer på www.slb.com. # # # För mer information Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema AB Tel 08- 517 052 52, 0708 - 51 52 52 e-post:tcarter1@slb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar