SchlumbergerSema levererar smartcards och expertis om informationssäkerhet för europeiskt vägsäkerhetsprojekt

Report this content

Groupe Imprimerie Nationale väljer SchlumbergerSema för smartcards och expertis om informationssäkerhet för europeiskt vägsäkerhetsprojekt Frankrike blir ett av de första EU-länderna som utnyttjar digitala färdskrivare som integrerar smartcard teknologi Stockholm, 12 november 2002 - SchlumbergerSema, ett affärssegment inom Schlumberger Limited meddelar att man har kontrakterats av Chronoservices, ett dotterbolag inom Groupe Imprimerie Nationale, för att hjälpa till med utvecklingen av mikromodulen, en nyckelkomponent för färdskrivares säkerhetsutrustning som ska användas av vägtransportanställda i Frankrike. Enligt ett nyligen fattat beslut av den Europeiska Kommissionen, ska alla lastbilschaufförer inom de 15 medlemsstaterna vara utrustade med smartcard-baserade elektroniska färdskrivare senast 7 augusti 2004. SchlumbergerSema kommer att tillhandahålla de avancerade mikroprocessorer som blir personifierade och inkapslade i smartcarden av Groupe Imprimerie Nationale. Smartcard-modulerna garanterar delvis färdskrivarens säkerhetsfunktioner genom att ge helt pålitlig inspelning och utdata av körtid och hastighet. Den nya generationens färdskrivare inleder en ny era avseende "svarta lådor" för europeiska transportföretag och tillhandahåller en fulländad teknisk lösning för att bekämpa vägsäkerhetsbrott. "Uppdraget för Groupe Imprimerie Nationale och dess dotterbolag Saqqarah International har genomgående varit att leverera känsliga administrativa dokument till de franska myndigheterna, från pass till visum och ID- papper, körkort och fordonsregistreringscertifikat," säger Jean-Luc Vialla, VD Groupe Imprimerie Nationale. "Idag fullföljer vi denna överenskommelse med den offentliga sektorn genom att utveckla färdskrivares mikroprocessor-kort åt Vägtransportdepartementet. Eftersom det är vår roll att garantera den säkerhet i infrastrukturen som krävs för produktion och hantering av korten, kändes det rätt att kombinera vår erfarenhet och innovativa synsätt med expertisen hos SchlumbergerSema, en av världens ledande företag inom mikroprocessorteknologi och IT-säkerhetslösningar." "Inom detta nationella och europeiska projekt, ger SchlumbergerSema kunden en ytterst säker smartcard-teknologi som kännetecknas av goda vitsord såväl som en flexibel lösning baserad på ett öppet system", säger Frédéric Deman, vice ordförande för Public Sector och Transport Cards vid SchlumbergerSema. "Förutom de oöverträffade fördelarna med elektroniska färdskrivare för slutkunden, kan för första gången i Europa vår smartcard-teknologi göra det möjligt att effektivt bekämpa vägsäkerhetsbrott". Den elektroniska färdskrivaren ersätter och förbättrar väsentligt den säkerhetsnivå som fanns tidigare. . Genom att använda två läsare och en skrivarenhet, baseras den elektroniska färdskrivaren på en uppsättning av fyra dedicerade kundanpassade smartcards. Ett kort är tilldelat föraren som spelar in sin aktivitet i 28-dagarscyklar. Det andra kortet används av kontrollmyndigheter för att komma åt data som är lagrade i enheten. Det tredje kortet är till för att transportföretaget ska kunna övervaka körtid och för att förenkla redovisningshanteringen för varje anställd. Det fjärde kortet går till det godkända serviceföretag som är kontrakterat att utföra kalibrering och underhåll på enheterna ombord. Nära 800 000 smartcards - som kan bytas ut vart femte år - kommer att utvecklas för att utrusta de vägtransportfordon på mer än 3,5 ton och passagerartransportfordon med mer än nio säten som opererar i Frankrike. Om Groupe Imprimerie Nationale Groupe Imprimerie Nationale är aktivt inom fyra kärnverksamheter (rullpressar, ark-offset, nonstop-tryck och sedelprodukter), och erbjuder en sömlös bredd av tjänster som spänner över den hela grafiska kedjan från pre-press till sekundärprocess, såväl som grafisk design och supply chain management. Koncernens fyra industrianläggningar (Paris, Douai, Evry och Strasbourg) tillhandahåller en betydande grad av teknologisk flexibilitet genom att utnyttja de industriella och personella möjligheter som gör det möjligt för dem att leverera ytterst konkurrenskraftiga lösningar. Tack vare sina omfattande resurser, som innefattar en kvalitetskontrollavdelning samt råmaterial- och produktkontroll-laboratorier, erhöll Imprimerie Nationale AFAQ ISO 9002- certifiering för hela sin verksamhet. Om SchlumbergerSema: SchlumbergerSema är ett affärssegment inom Schlumberger Limited, ett globalt tekniktjänsteföretag. Med över 30,000 medarbetare som betjänar kunder i 65 länder, aggregerar SchlumbergerSema IT consulting, systemintegration, managed services och relaterade produkter till olja- och gasindustrin, telekommunikation, energi, finans, transport och den offentliga sektorn. Genom Schlumberger DeXa* tjänstesvit, erbjuder företaget också sammanhängande IP-nätverk, informationssäkerhetslösningar, distribuerade datasupport och drifttjänster. Under 2001 omsatte Schlumberger 14,3 miljarder dollar. I Norden har SchlumbergerSema närmare 2 000 medarbetare. SchlumbergerSema är Worldwide IT-Partner för de olympiska spelen i Salt Lake City 2002, Aten 2004, Turin 2006 och Peking 2008. För mer information, besök www.schlumbergersema.se. * Varumärke för Schlumberger För ytterligare information, kontakta: Thomas Carter, Informationschef, SchlumbergerSema, tel: 08- 51 70 52 52, e-post: Tcarter1@slb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar