Schneider Electric Building Data Platform möjliggör strukturerad delning av byggnaders data

Report this content

Schneider Electric lanserar tjänsten Building Data Platform, en ny plattform som möjliggör för bland annat fastighetsägare, kommuner och regioner att på ett enkelt sätt samla och bearbeta data från byggnaders alla uppkopplade system.

Datan sparas strukturerat i en så kallad data lake som underlättar delningen till andra aktörer, inklusive tredjepartsleverantörer, att dela och hämta data från. På så sätt kan byggnader effektiviseras, exempelvis med hjälp av AI-optimering eller Workplace Management system, vilket skapar möjligheter för att enklare nå uppsatta mål som att sänka energianvändningen.

Tack vare stödet för den öppna källkoden från Brick Schema kan man bygga upp en digital tvilling över sitt fastighetsbestånd vilket förenklar datadelning till andra system och leverantörer. Detta möjliggör en enklare, tillförlitlig och skalbar systemintegration. Utöver det får fastighetsägare och förvaltare en bättre och enklare överblick av byggnader, dess funktioner och status. Building Data Platform (BDP) är således ett oberoende och öppet datahanteringssystem och bidrar till en enkel integration samt förenklar det datadrivna arbetet.

– Building Data Platform fungerar som ett oberoende datalager som gör att användaren har tillgång till rätt data, på ett strukturerat sätt och med full skalbarhet - det är något som vi har sett en ökad efterfrågan på. Building Data Platform möjliggör integrering av funktioner mellan olika system och datakällor på ett mycket kostnadseffektivt sätt, exempelvis brand, säkerhet och fastighetsstyrning. Tjänsten är inte bunden till Schneider Electrics produktportfölj utan fungerar med olika leverantörer. Vidare är vi mycket nöjda med resultatet av testinstalleringen hos KTH Live-In Lab och ser fram emot att se fler användare av BDP i Sverige nu när vi lanserar detta fullskaligt, säger Tomas Bäckstadi, Service Director Schneider Electric.

Den nya plattformen har testats av KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab är först i Sverige att installera den nya programvaran från Schneider Electric. Installationen av Building Data Platform innebär stora fördelar, som att enskilda system och tjänster nu kan kopplas samman vilket förenklar arbetet samt möjliggör digitaliseringens potential. Överblicken över all data och system som finns i byggnaderna gör det möjligt för användaren att nyttja enskilda system för att optimera helheten. Det är något som KTH Live-In Lab ser ett behov av.

– Bygg- och fastighetssektorerna har länge lidit av bristen på samverkan i allt från teknik till organisation. Stora möjligheter finns inom digitalisering, varav mycket ligger i kompatibilitet och interoperabilitet. Vi har upptäckt att användare i våra testmiljöer undviker att engagera sig när det blir för många verktyg och appar, något som Building Data Platform bör kunna se till att undvika. Vi ser ett stort behov av att använda BDP för att få överblick över all data och system för att kunna nyttja dem för optimering och andra tjänster. Rent forskningsmässigt är BDP också viktig då den ger oss möjligheten att kunna dela begränsad mängd data till specifika forskare och företag, något som är av betydande vikt för oss som forskningsinfrastruktur, säger Jonas Anund Vogel, Director KTH Live-In-Lab.

Läs mer om Schneider Electrics erbjudanden för framtidens byggnader.

Karolina Wilderfalk
karolina.wilderfalk@se.com
0702826763

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar