SCHRODERS: SVENSKA INVESTERARE MER POSITIVA TILL ATT SE ÖVER SINA INVESTERINGAR

Andelen svenska investerare som ångrar tidigare gjorda investeringsbeslut har sjunkit kraftigt under de senaste 12 månaderna, från 63 % till 44 %, enligt forskningsresultat från Schroders. De nya forskningsresultaten tyder också på att svenska investerare nu är mer positivt inställda till att göra förändringar i sina investeringar för att uppnå tillväxt i rådande ekonomiska klimat.  

Som en del av sitt European Wealth Index, som följer investeringsmönstren för välbärgade investerare, har Schroders frågat 1 341 investerare i 12 länder vilka investeringar de ångrat mest under de senaste 12 månaderna och vilka åtgärder de ansåg vara bäst för sina besparingar och investeringar just nu.

Resultatet tyder på en attitydsförändring hos investerare under senaste året. I juni 2011 ångrade svenska investerare mer allmänna saker, som att man önskade att man hade investerat mer tills nu (22 %), att man inte börjat investera tidigare (21 %) och att man hade varit alltför konservativ i sina investeringsbeslut (11 %). Då de fick samma fråga i maj 2012, var de svenska investerarna mer villiga att ange specifika faktorer.

Av de som nämnde att man ångrat investeringsbeslut, var de främsta orsakerna:

  • 30 % önskade att de hade investerat mer fram till idag;
  • 18 % ångrade att de inte noggrannare hade följt utvecklingen av sina investeringar;
  • 14 % önskade att de följt en mer balanserad investeringsstrategi;
  • 14% nämnde nackdelarna med att inte ha gjort tillräckliga analyser.

Förutom att de ångrade färre saker, är svenska investerarna mer positiva till att vidta åtgärder. Andelen investerare som valt en mer försiktig avvaktande hållning har minskat från 51 % till 39 % under det senaste året. Positiva och specifika åtgärder som svenska investerare anser vara lämpliga inkluderar investeringar i fastigheter, investeringar i produkter som ger regelbunden avkastning och i breda fonder som är diversifierade över flera tillgångsklasser.

Tabell 1: Svenska investerares investeringsplaner jämför med andra europeiska investerare:

Nu är det en lämplig tid för att … Sverige Genomsnitt för Europa
Förbli avvaktande och behålla gjorda investeringar 39 % 34 %
Köpa fastigheter 32 % 33 %
Investera i produkter som ger en fast inkomst 21 % 21 %
Investera i en produkt som ger positiv avkastning oavsett utvecklingen på marknaden 17 % 14 %
Investera i en bred fond som är diversifierad över flera tillgångsklasser 17 % 9 %
Spara pengar på ett bankkonto 17 % 16 %

Viggo Johansen, Nordenchef för institutionell försäljning, Schroders: ”Med hänsyn till de mycket utmanande marknadsförhållandena just nu är det uppmuntrande att se att antalet svenska investerare som ångrar investeringsbeslut har minskat och att, som undersökningen tror, fler investerare börjar arbeta mer aktivt med sina besparingar och investeringsstrategier. Svenska investerare kommer uppenbarligen inte längre att bara vänta på att marknaden själv ska lösa sina problem, utan vill själva ta mer kontroll över sin egen situation. När investerare i hela Europa visar ett förnyat intresse för att söka professionell finansiell rådgivning, så uppmanar vi svenska investerare att skaffa en oberoende syn på sina investeringsplaner för att säkerställa att de på bästa sätt utnyttjar sina möjligheter och säkrar möjligheter som hjälper dem att lättare uppnå sina investeringsmål.”

För mer information, eller för att boka ett möte, vänligen kontakta Schroder-gruppen:
Viggo Johansen, Nordenchef för institutionell försäljning – 070-678 55 30 viggo.johansen@schroders.com
Marianne Dalos, Laika Consulting – 070 863 32 01 marianne.Dalos@laika.se

För ytterligare information var god kontakta:

Kathryn Sutton, International PR, Schroders (+44 (0) 207 658 68 35)
Kathryn.sutton@schroders.com

 

Pressinformation

Ytterligare tabeller kan erhållas på begäran. Forskningsuppdraget genomfördes av YouGov i April/Maj 2012 med ett representativt urval av 1 341 välbärgade investerare i 12 europeiska länder. Länderna var: Tyskland, Österrike, Sverige, Schweiz, Spanien, Nederländerna, Belgien, Italien, Frankrike, Portugal, Israel och Storbritannien. Gruppen välbärgade investerare definierades som personer med investeringar i tillgångar, utom den egna bostaden, på minst 60 000 euro (eller motsvarande belopp). Forskningsuppdraget 2011 utfördes av YouGov i juni 2011.

 

Schroders plc

Schroders är ett globalt förvaltningsbolag som förvaltade tillgångar på GBP 187,3 miljarder (EUR 224,2 miljarder, USD 291,0 miljarder) per den 31 december 2011. Våra kunder är större finansiella institutioner, bland dem pensionsfonder, banker och försäkringsbolag, lokala och andra myndigheter, regeringar, välgörenhetsorganisationer, förmögna privatpersoner och privatinvesterare.

Schroders har ett av de mest omfattande kontorsnätverken för ett renodlat förvaltningsbolag, med 33 kontor i 26 länder över hela Europa, Amerika, Asien och Mellanöstern. Schroders har utvecklats under stabilt ägande i mer än 200 år, och det långsiktiga tänkandet ligger till grund för våra investeringar samt när vi bygger kundrelationer och utvecklar vår affärsverksamhet.

Ytterligare information om Schroders finns på www.schroders.com.

Utgiven av Schroder Investment Management Ltd, som är auktoriserade och reglerade av Financial Services Authority. För regelbundna uppdateringar med e-post kan du registrera dig online på www.schroders.com för vår nyhetstjänst.

 

SLUT

För ytterligare information eller intervjuer vänligen kontakta: Viggo Johansen, Schroders Nordenchef för institutionell försäljning, 46 70-678 55 30, Viggo.johansen@schroders.com

Media

Media

Dokument & länkar