Ny insiderfond – Scientia Sverige

Göteborg den 1 oktober 2010

Idag lanseras Scientia Sverige, en aktiefond som följer insiders. Fonden investerar huvudsakligen i stora bolag på Stockholmsbörsen efter Scientias InsiderModell med målsättning att uppnå en högre avkastning än börsen. InsiderModellen använder offentlig information om insiders aktieaffärer och följer specifika mönster i dessa affärer som visat sig vinstgivande.

Scientia Fund Management har utvecklat en förvaltningsmodell som på ett avancerat sätt använder följer de placeringar som bolagens ledande befattningshavare och ägare, så kallade insiders, gör i bolagets aktie. Modellen går under namnet InsiderModellen och baseras på vetenskaplig forskning från Handelshögskolan i Göteborg ledd av Ekon. dr Erik Lidén som också är ansvarig förvaltare för Scientia Sverige. Scientia förvaltar sedan tidigare specialfonden Scientia Alpha I som förutom placeringar efter InsiderModellen också investerar i råvaror.

LETAR EFTER MÖNSTER
Information om insiders aktieaffärer återfinns i Finansinspektionens insynsregister. InsiderModellen söker och investerar efter mönster i dessa affärer som har visat sig särskilt vinstgivande. Hela sökprocessen är automatiserad och bearbetar snabbt stora datamängder vilket är omöjligt för en människa att göra.

MED I PPM
Scientia Sverige kommer att säljas av de flesta nätmäklare, banker och försäkringsrådgivare. Fonden finns också hos Pensionsmyndigheten från start med PPM-nummer 476895. Fondens avgifter består av en fast avgift på 0,9 procent och en rörlig avgift när fonden går bättre än Stockholmsbörsen. Dessutom måste fonden ta igen tidigare underavkastningar innan rörlig avgift kan tas ut.

- Många sparare betalar idag en hög fast avgift för sina Sverigefonder oavsett resultat. Scientia Sverige måste slå börsen rejält för att kunna ta ut motsvarande avgifter”, säger Erik Lidén ansvarig förvaltare för Scientia Sverige.

- Scientia Sverige är inte beroende av analytiker eller magkänsla. Fonden vägleds istället av 5 000 insiders som gör aktieaffärer med bättre helhetsbild men med samma mål som oss andra, att tjäna pengar”, säger Erik Lidén.

För mer information kontakta:

Scientia Fund Management, 031-165100, info@scientia.se
Erik Lidén, ansvarig förvaltare, 070-2709541, erik.liden@scientia.se

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar förutom Scientia Sverige även specialfonden Scientia Alpha I. Scientia Alpha I placerar efter InsiderModellen samt i råvaror som skydd i dåliga börstider. För mer information om fondbolaget, besök gärna www.scientia.se.

Taggar:

Om oss

Scientia Fund Management erbjuder allmänheten och professionella aktörer fonder med metodisk förvaltning baserad på insynspersoners affärer. Scientia förvaltar idag fonden Scientia Alpha I som baseras på en placeringsmodell som investerar efter offentlig information om hur insynspersoner dvs. ledande befattningshavare och ägare, investerar i sina egna bolag. Placeringsmodellen har utvecklats under 2005-2008 och bygger på den största studien som har gjorts utanför USA på området. Fonden investerar i svenska noterade aktier med god likviditet samt råvaruderivat som en del i placeringsinriktningen. Historiska simuleringar av placeringsmodellen har uppvisat en avkastning på 25 % per år efter kostnader under perioden 1994-2009 (inkl. maj) att jämföras med 10 % per år för Stockholmsbörsens avkastningsindex (SIXRX). Fonden förvaltas utmed målsättningen att uppnå högsta möjliga avkastning genom att följa insynspersoner och göra få, men rätt, placeringar. Effektiv förvaltning säkerställs genom att insynspersoner gör analysen åt förvaltarna att jämföras med traditionell fondförvaltning där samma arbete genomförs av ett analytikerteam.