Förtydligande gällande bankkonsortiets aktier i Boliden

Report this content

Förtydligande gällande bankkonsortiets aktier i Boliden I samband med refinansieringen av Boliden AB ("Boliden"), konverterade bankkonsortiet ("Konsortiet"), under ledning av Bank of Nova Scotia, delar av sina lån till aktier. Dessa aktier belades med en s k lock-up som löper till och med den 30 augusti 2002. Som tidigare kommunicerats har bankerna inom Konsortiet indikerat att de överväger att avyttra dessa aktier när tidpunkten bedöms som lämplig. Carnegie har utsetts som finansiell rådgivare. Carnegie har i egenskap av rådgivare till Konsortiet gjort bedömningen att nuvarande kursnivå inte reflekterar Bolidens underliggande värde eller att rådande marknadssentiment är fördelaktigt. Konsortiet följer marknadsutvecklingen och kommer, när marknaden bedöms som mer fördelaktig, att samordnat och under kontrollerade former avyttra sina aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar