Scouterna står upp för barn som utsätts för våld i nära relationer

17-18 april arrangeras barnrättsdagarna i Örebro. Scouterna medverkar och vill dela med sig av sin kunskap. Helene Gestrin, ordförande i Svenska Scoutrådet och kammaråklagare, har ett seminarium om att ta ansvar för verksamheten fullt ut där hon berättar om Scouternas arbete med att förebygga och hantera övergrepp i ideell verksamhet.

Scouterna har sedan 2005 arbetat aktivit med Trygga Möten, en verksamhet som syftar till att allt Scouterna gör ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp. Vi delar gärna med oss av kunskaper och erfarenheter till andra organisationer både lokalt och centralt. En del i det är genom Barnrättsdagarna, en annan del är genom webbkursen "Trygga Möten - överallt" som lanserades i slutet av mars.

"Trygga Möten - överallt" är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga i alla typer av organisationer/föreningar. Kursen handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära dig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Förutom Helenes medverkan är Scouterna även representerade genom Martin Björgell, vice ordförande Svenska Scoutrådet, som är moderator för konferensen.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Tema för 2012 års Barnrättsdagar är våld mot barn i nära relationer. Barns rättigheter kränks oftast av de personer som barnen borde kunna lita på mest! Små människors mänskliga rättigheter är lika mycket värda som de storas. Hur kan vi arbeta proaktivt förebyggande mot våld i nära relationer och hur agerar vi när övergrepp upptäcks? Barnaga, våld och övergrepp strider mot såväl FN: s barnkonvention som Europarådets sociala stadga. På Barnrättsdagarna 2012 tar ett helhetsgrepp på våld i nära relationer ur ett barnperspektiv. - Vad säger barnen? - Vad säger lagen? Och hur kan vi lära oss av goda exempel?

För mer information kontakta

Karin Ahlgren, kommunikationsstrateg Scouterna, 0732-74 66 11

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

Om oss

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i Sverige och världen. Du lär genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda dig själv och andra. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är schyssta kompisar.