Campingföretagare prisade på branschgala

På en gala i går, onsdag kväll, delade SCR Svensk Camping ut priser till de främsta inom campingnäringen. Det prestigefulla priset som Årets campingföretagare gick till Peter Angergård från Åsa Camping i Halland och dessutom hyllades campingföretagare från Skåne, Bohuslän och Värmland.

– Det är campingföretagarnas förtjänst att vi har över 15 miljoner gästnätter på svenska campingplatser varje år. Med prisutdelningen vill vi uppmärksamma alla eldsjälar som driver utvecklingen i branschen framåt, säger Eva Werkelin, ordförande SCR Svensk Camping.

I veckan har campingföretagare från hela landet samlats för årskonferens i Skellefteå. Efter diskussioner om ledarskap och framtidsfrågor avslutades årskonferensen med en galamiddag i går kväll, med prisutdelning till personer och företag som bidragit extra mycket till branschens utveckling.

Årets campingföretagare är Peter Angergård, vd på Åsa Camping utanför Kungsbacka. Han får priset för att under 30 år ha varit en tillgång och en samlande kraft för den svenska campingnäringen.

Årets innovatör är Landöns Camping i Skåne, som prisas för sin problemlösning och sin förmåga att använda den senaste tekniken för att kunna bedriva verksamheten i en naturkänslig miljö.

Årets marknadsförare är Daftö Camping Resort i Bohuslän. Priset delas ut för anläggningens vågade satsningar på bland annat koncept, något som gjort Daftö Camping Resort till ledande i Sverige så väl som i Europa.

Årets branschförflyttare är Lars-Erik Hörmander. Han får priset för sitt målmedvetna och långsiktiga arbete inom campingbranschen, de senaste åren med fokus på husbilsfrågor genom Husbilsdestination Sverige.

Årets ledare är Reine Flodin, vd på Sunne Swecamp i Värmland. Han får priset för sin förmåga att göra medarbetarna hängivna, ansvarstagande och delaktiga.

Årets unga företagare, stipendiet ”Tummen upp”, gick till Emma Hermansson på Swecamp.

Priserna består av glasskulpturer designade av Maria Pettersson och tillverkade på glasbruket Bergdala Studioglas. Juryns motiveringar finns längre ner i pressmeddelandet.

Pressbilder finns på www.scr.se/pressbilder från kl 10.00 torsdagen den 26 mars.

Kontakta gärna:
Eva Werkelin, styrelseordförande SCR Svensk Camping, 070 766 64 61, eva@kneippbyn.se
Lars
Isacson, vd SCR Svensk Camping,
0702 82 32 98, lars.isacson@scr.se

Juryns motiveringar och kontaktuppgifter till pristagare

Årets campingföretagare
Peter Angergård, vd Åsa Camping
Tfn 0703 14 00 26, peter@asacamping.se

Pristagaren är en person med två kärlekar, den ena är hans familj och den andra är camping och kärleken är besvarad. I drygt 30 år har pristagaren varit med om att driva och utveckla branschen både som anställd på olika anläggningar och nu som egen företagare. Med ett stort engagemang på såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan har pristagaren varit en tillgång och en samlande kraft för SCR och medlemmarnas utveckling. Pristagaren har ett passionerat intresse för siffror och statistik tillsammans med ett enormt kunnande om branschens historia. Det är en mycket driven person som inte räds nya utmaningar. Med glädje ger vi priset som Årets campingföretagare år 2015 till Peter Angergård”

Årets unga företagare – Tummen upp
Emma Hermansson, Swecamp
Tfn 072 217 04 04, emma@swecamp.se

”Årets pristagare är relativt ny inom vår bransch! Pristagaren har på kort tid visat stor framåtanda och handlingskraft i sitt arbetssätt. Pristagarens roll som en spindel i nätet ställer höga krav på snabba svar samt långa arbetsdagar, vilket inte hindrat pristagaren att gå från klarhet till klarhet. Som ung och ett relativt oprövat kort inom vår bransch har pristagaren inte alla svaren men med sin entusiasm och vilja att finna lösningar ser pristagaren till att saker fixas. Det är med glädje vi tilldelar 2015 års ”Tummen Upp” till Emma Hermansson – Koordinator inom Swecamp”

Årets branschförflyttare
Lars-Erik Hörmander, Swe Marketing
Tfn 070 893 67 10
, lars-erik@swemarketing.se 

”Årets Branschförflyttare har mer än 30 års erfarenhet av besöksnäringen och har inom SCR Svensk Camping haft ett flertal roller. Pristagaren har många år målmedvetet och systematiskt arbetat med att utveckla och förflytta campingbranschens positioner på flera områden. På senare år har pristagarens fokus varit att sätta husbilsturismen högre upp på agendan för kommuner och dess beslutsfattare samt starkt driva husbilsfrågor inom vår egen bransch. Genom ett ledande arbete i Husbilsdestination Sverige – branschens satsning på husbilsturismen – har pristagaren visat en tydlig idé och utarbetat ett arbetssätt för hur frågan ska hanteras. Pristagaren driver som alltid sina projekt med uthållighet och handfasthet, vilket är till gagn för hela vår bransch.”

Årets marknadsförare
Daftö Camping Resort
Kontaktperson: Lena Kempe
Tfn 0732 70 99 50, lena@dafto.se

”Årets pristagare präglas av ett modigt marknadsledarskap, där pristagaren vågat göra satsningar som sticker ut. I över 30 år har de strävat efter att hela tiden bli lite bättre, inte vara riktigt nöjd och att springa fort. Väldigt fort. I dag är anläggningen inte ledande bara i Sverige utan även i Europa. Framgångsfaktorerna är många. De har ansträngt sig att hitta sina rötter, därifrån skapa ett tydligt koncept och sedan löpa linan fullt ut. Längs vägen har de gjort få kompromisser. Detta är storytelling på hög nivå. Att anläggningen har anor visar inte minst att tre generationer byggt upp campingplatsen till vad den är i dag.”

Årets ledare
Reine Flodin, vd Sunne Swecamp Kolsnäs
Tfn
0565 167 70, reine.flodin@sunne.se

”Årets ledare har ett stort personligt engagemang för alla verksamheter som han är involverad i och har förmågan att på ett enkelt och självklart sätt få sina medarbetare lika hängivna och ansvarstagande som han själv är. Samma entusiasm finns när det gäller att få med kollegorna i arbetet med att utveckla campingbranschen både regionalt och nationellt.

Pristagaren har ständigt många strängar på sin lyra men klarar av det genom en hög arbetskapacitet och naturlig talang att använda sitt ledarskap. Pristagaren arbetar på ett konsekvent och övertygande sätt att visa vägen och får alla runt om kring sig vara delaktiga, på ett naturligt sätt.”

Årets innovatör
Landöns Camping
Kontaktperson: Johnny Nilåzen
Tfn 0705 63 95 00, ivo-johnny@live.se

”Årets innovatör har med stor målmedvetenhet och oräddhet löst tillsynes omöjliga problem i en miljö där man känt att myndigheterna inte till fullo stöttat pristagaren. Trots ständigt nya utmaningar har man i stället för att invänta segdragna processer använt den senaste tekniken och visat en stor innovationslusta. Pristagaren har därmed lyckats skapa lösningar som gjort att man med full kraft kunnat fortsätta att driva sin verksamhet i en naturkänslig miljö till allas stora nytta.”

SCR Svensk Camping grundades 1967 och är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. SCR Svensk Camping ger medlemmarna utbildning och rådgivning, samt marknadsför svensk camping i Sverige och utomlands. SCR Svensk Camping har 450 medlemmar. Läs mer på www.scr.se och www.camping.se

Taggar: