DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2017

ANDRA KVARTALET

  • Totalomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (3,3 MSEK) en ökning med 116%
  • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till 86 KSEK (-1 453 KSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-1,64 SEK)
  • Kassaflödet uppgick till -2,6 MSEK (-)
  • Koncernens soliditet var 44% (57%)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Organisationen har stärkts med Mats Gullbrandsson, tidigare senior partner på CapMan Buyout, som investeringschef och Peter Friberg som ekonomichef. Bolaget är nu väl rustat inför börsnoteringen och expansionen av Seafire.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46707495659

Kort om Seafire AB (publ):

Seafire etablerades under 2016 och förvärvar mogna onoterade bolag med etablerad kundbas och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på produktutveckling och marknadsexpansion. Ytterligare information finns på www.seafireab.com.

Om oss

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Prenumerera