Penser Access: Seafire - Nordbutiker visar vägen

Report this content

Nettoomsättningen ökade med 26% (33% organiskt) till 73,6 mkr (58 mkr) vilket var 12% över vår förväntan. Avvikelsen var primärt genererad från Nordbutiker, som ökade försäljningen med 28% y/y. Även Åkerstedts visade tillväxt över vår förväntan drivet av ökad orderingång. Koncernens EBIT belastades en avskrivning om 5,6 mkr (känt sedan innan), justerat steg EBIT till 11,8 mkr (3,7 mkr) vilket var klart bättre än väntat.

Efter kvartalet drar vi upp vår EPS-estimat för 2020 till 0,48 kr (-0,39 kr). Detta är primärt drivet av att Nordbutiker inte har upplevt några större lagerproblem, något som vi var rädda för under Q2'20. Även SEK-förstärkningen kommer sänka COGS ett par procentenheter under H2'20. Rapporten togs emot väl av marknaden och aktien steg 17%. Trots den starka reaktionen ser vi fortsatt hög potential för aktien. Motiverat värde 16-17 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sea_20200826.pdf

Detta är ett meddelande från Erik Penser Bank: Läs mer på www.penser.se

Prenumerera