Seafire AB (publ) Årsredovisning 2018

Report this content

Seafire har idag publicerat sin årsredovisning för 2018. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.seafireab.com.

Årsredovisningen kan beställas via bolagets epost info@seafireab.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande 2019-04-02 kl 17.30.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar