Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2019: Återsändning med delårsrapport 2 bilagt

Report this content

Sammanfattning andra kvartalet

 • Total omsättning uppgick till 58,6 MSEK (5,6 MSEK), en ökning med ca 950%. Ökningen var driven av förvärv. Tillväxten exklusive förvärven var 0% mot 2018.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 6,1 MSEK (-1,4 MSEK) vilket motsvarar en EBITDA marginal på 10%. Resultatet är belastat med kostnader för förvärv och First North processen med 1,2 MSEK (0 MSEK)
 • Koncernens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 3,7 MSEK (-1,5 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (-0,38 SEK).

Sammanfattning första halvåret

 • Total omsättning uppgick till 85,3 MSEK (11,4 MSEK), en ökning med ca 650%. Ökningen var främst driven av förvärv. Den organiska tillväxten för Koncernen var -5% mot 2018.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 6,8 MSEK (-3,0 MSEK). Resultatet är belastat med kostnader för förvärv och First North processen med 1,2 MSEK (0 MSEK)
 • Koncernens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 3,4 MSEK (-3,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,81 SEK).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 5:e april 2019 förvärvades samtliga aktier i Nordbutiker i Sverige AB. Bolaget omsatte 97,3 MSEK och med en EBITDA på 13,3 MSEK under det brutna räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 2019
 • En riktad emission om 6 MSEK till 6 SEK per aktie genomfördes den 5:e april 2019 som delbetalning av förvärvet

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Seafires ansökan för upptagande av handel på Nasdaq First North Stockholm godkändes av Nasdaq Stockholm AB den 3e juli 2019
 • Den 3e juli 2019 publicerar Seafire AB (publ) Bolagsbeskrivningen i samband med listbyte till Nasdaq First North

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, kl. 14.00.

Kort om Seafire 

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.

Dokument & länkar