Seafire AB (publ) delårsrapport 3 2019

Report this content

Seafire förbättrar resultatet med två förvärv och notering på Nasdaq First North Growth Market under 2019 – Vi är redo att växa med nya förvärv!

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Total omsättning uppgick till 45,8 MSEK (18,2), en ökning med ca 150%. Ökningen var driven av förvärv. Tillväxten exklusive förvärven var negativ med -50% beroende på dotterbolaget Linguacoms nya avtal med Kammarkollegiet.
 • Justerat resultat före av- och nedskrivningar, justerat EBITDA*, uppgick till 5,0 MSEK (0,8).
 • Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 3,6 MSEK (0,8).
 • Koncernens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 1,1 MSEK (0,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (0,00)

Sammanfattning första niomånaderna

 • Total omsättning uppgick till 131,2 MSEK (29,6), en ökning med ca 343%. Ökningen var driven av förvärv. Den organiska tillväxten för Koncernen var -35% mot 2018. Förklaringen är Linguacoms minskning mot 2018.
 • Justerat resultat före av- och nedskrivningar, justerat EBITDA*, blev 13,0 MSEK (-2,2).
 • Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 10,4 MSEK (-2,2).
 • Koncernens resultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 4,5 MSEK (-2,4).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,66).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Seafires ansökan för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market godkändes av Nasdaq Stockholm AB den tredje juli 2019
 • Den tredje juli 2019 publicerar Seafire AB (publ) Bolagsbeskrivningen i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth
 • Seafires aktie började handlas på Nasdaq First North Growth Market den 25e juli 2019

* Justerat EBITDA exkluderar omstruktureringskostnader samt kostnader för förvärv och listbytet till Nasdaq First North Growth Market

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 8:30.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.

Dokument & länkar