Seafire AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Seafire har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.seafireab.com.

Årsredovisningen kan beställas via bolagets epost info@seafireab.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Dokument & länkar