Seafire förvärvar Åkerstedts Verkstads

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Åkerstedts Verkstads AB (”Åkerstedts”) från familjen Åkerstedt. Tillträde beräknas ske i början av januari 2019.

  • Åkerstedts har haft en tillväxt på mer än 30 procent och omsatte 30,3 MSEK med en EBITDA på 7,8 MSEK under perioden 1 december 2017 och 30 november 2018
  • Köpeskillingen uppgår till 34,3 MSEK (37,3 MSEK på skuldfri basis) plus en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling som totalt beräknas till ca 8 MSEK under åren 2019-2021. I förvärvet ingår en fastighet bokförd till 7,1 MSEK.
  • Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av lån från Skandinaviska Kreditfonden samt en riktad emission om 333 333 aktier till en kurs på 6 SEK/aktie (totalt ca 2,0 MSEK) till säljarna vilket ger en utspädning på ca 4,4 procent.

Åkerstedts Verkstads – Fans made in Sweden

Åkerstedts Verkstads AB etablerades 1972 och är ett ledande bolag inom industrifläktar. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer fläktar för ventilation och industriell ventilation med kunder som exempelvis Caverion, Swegon, Absolent, Tornum och Camfil. Sedan 2015 har investeringar gjorts i automation och LEAN/5S metoden vilket signifikant har förbättrat lönsamheten och utvecklingspotentialen i bolaget. Verksamheten drivs idag av andra och tredje generationen i familjen Åkerstedt i egna lokaler i Kvänum. Åkerstedts ägs till 51 procent av VD Marcus Åkerstedt och 49 procent av Tommy Åkerstedt. Marcus Åkerstedt kommer ta en plats i styrelsen och Jesper Åkerstedt kommer ta över som VD i februari 2019. För mer information se www.akerstedts.com.

Under perioden 1 december 2017 till 30 november 2018 växte bolaget med över 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 30,3 MSEK i omsättning med en EBITDA på 7,8 MSEK vilket ger en marginal på över 25 procent. Omsättningen 2017 uppgick till 22,7 MSEK med en EBITDA på 4,2 MSEK.

Förvärvsinformation

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Åkerstedts uppgår till 34,3 MSEK inklusive en nettoskuld på 3,0 MSEK (EV 37,3 MSEK på skuldfri basis) plus en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling som beräknas till ca 2,7 MSEK årligen under åren 2019 till 2021. Med förvärvet följer en fastighet bokförd till 7,1 MSEK.

Förvärvet finansieras av egna medel och ett treårigt amorteringsfritt förvärvslån som löper med en ränta om 12,5 procent från Skandinaviska Kreditfonden tillsammans med en riktad nyemission om 333 333 aktier till en kurs om 6 SEK/aktie till säljarna. Ett 6-månaders lock-up avtal har ingåtts med familjen Åkerstedts.

Vi är glada över att ha fått förtroende av familjen Åkerstedt att fortsätta att utveckla detta fina bolag. Det är imponerade att se hur verksamheten har förfinats med automatisering och effektiviseringsprocesser vilket givit en fin resultatutveckling. Bolaget är nu väl positionerat för försäljningstillväxt och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 15:15 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med tre bolag och en omsättning på över 80 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Om oss

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Prenumerera

Dokument & länkar