Seafire förvärvar Bara Mineraler AB

Report this content

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Koncernen”) har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Bara Mineraler AB (”Bara Mineraler” eller ”Bolaget”) för 145 MSEK inklusive en nettokassa på 19 MSEK. Bara Mineraler omsätter 82 MSEK och har en EBITDA på 19 MSEK. Tillträde planeras till den 1 november 2021.

Bara Mineraler är en ledande leverantör av förädlad platålera för odlingssubstrat till norra Europas yrkesodlare. Med mottot ”På Goda Grunder” och baserat på naturliga och hållbara material, levererar bolaget också lösningar för hållbara miljöer. Bolaget har haft en genomsnittlig organisk tillväxt på över 10% de fem senaste åren och hade en omsättning på ca 82 MSEK med en EBITDA på 19 MSEK under det brutna räkenskapsåret som slutade 31 augusti 2021. Säljarna är grundaren Inge Haby med familj, VD Susanna Bondeson och Stefan Kristenssons Förvaltning AB.

Vi är glada över att ha fått förtroende att få förvärva och fortsätta utveckla Bara Mineraler. Bolaget har en bred produktportfölj och stark marknadsposition inom jordsubstrat och hållbara anläggningsprodukter. Bolaget är väl positionerat för fortsatt utveckling och marknadsexpansion”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Köpeskillingen för Bara Mineraler, vilket inkluderar 50% andel i intressebolaget Randers Tegel AB och fastigheten i Bara, uppgår till 145,0 MSEK vilket inkluderar en nettokassa på 19,0 MSEK. Av totala köpeskillingen betalas 131,55 MSEK kontant, vilket finansieras med Seafires egna medel, och 13,45 MSEK i Seafireaktier genom en riktad emission till kursen 29,14 SEK per aktie vilket ger en utspädning på 2,3%.

Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på cirka 550 MSEK och en EBITDA på över 70 MSEK proforma räknat rullande tolv månader 30 juni 2021.

Bara Mineraler AB

Bara Mineraler startade 1993 och företaget har idag 20 anställda med verksamhet i Bara. Bara Mineraler är en ledande leverantör av förädlad platålera för odlingssubstrat till norra Europas yrkesodlare. Med mottot ”På Goda Grunder” och baserat på naturliga och hållbara material, levererar bolaget också lösningar för hållbara urbana miljöer där grön dagvattenhantering och planteringar på tak och terrass står i fokus samt markbeläggning med marktegel och egenproducerade monteringsfärdiga murar i tegel. För mer information www.baramineraler.se.

Det är med stor glädje vi hälsar Seafire som nya ägare till Bara Mineraler. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Seafire och vi vet att Seafire kommer bidra med resurser som möjliggör en fortsatt expansion för företaget, säger Susanna Bondeson, VD på Bara Mineraler.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD Seafire AB, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Susanna Bondeson, VD Bara Mineraler AB, email susanna.bondeson@baramineraler.se, tel. +46 70 431 26 68

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 08:30 (CET).

 

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med nio bolag och omsättning på cirka 550 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.