Seafire förvärvar e-handelsbolaget Nordbutiker i Sverige AB

Report this content

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat 100 procent av aktierna i e-handelsbolaget Nordbutiker i Sverige AB (”Bolaget”) från Nordbutiker AB u.n.ä Björknäs Förvaltning AB. Tillträde har skett per idag den 5 april 2019.

Bolaget är den ledande e-handelsaktören för lätta elfordon, såsom elcyklar, elmopeder och elrullstolar, i Norden och driver ett tiotal webbutiker. Under de senaste tre åren har bolaget haft en genomsnittlig årlig tillväxt på över 30%. Verksamheten omsatte 101,9 MSEK med en EBITDA på 14,6 MSEK under perioden 1 mars 2018 och 28 februari 2019. Under senaste verksamhetsåret 1 maj 2017 till 30 april 2018 uppgick försäljningen till 69,1 MSEK med en EBITDA på 10,8 MSEK. 

Köpeskillingen uppgår till 65,1 MSEK kontant vid övertagandet och en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling om max 14,0 MSEK under åren 2019 - 2021. Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av lån från Scandinavian Credit Fund samt en riktad emission om 1 000 000 aktier till en kurs på 6 SEK/aktie (totalt 6,0 MSEK) till säljarna, vilket ger en utspädning på ca 10,3 procent.

Nordbutiker i Sverige AB

Bolaget är den ledande e-handelsaktören på den nordiska marknaden för lätta elfordon som elcyklar, elscootrar, elfordon för äldre samt elmopeder. Nordbutiker i Sverige arbetar med egna varumärken som Evobike, Viverra, Epsilon, Nitrox och Blimo, och har egen produktutveckling för att leverera produkter med prisvärd kvalitet inom idag ett tiotal olika marknadsområden. Bolagets produkter har vid flertalet tillfällen vunnit ”Bäst i test” i marknadstester. Försäljningen sker via egna nischade webbutiker som www.evobike.se, www.blimo.se, www.elmoped.se och www.rull.se. Verksamheten startade 2007 och bolaget har 17 anställda med kontor i Norrtälje. För mer information se www.nordbutiker.se.

Nordbutiker i Sverige har ett starkt affärskoncept med egna varumärken och e-handelsplattform inom det kraftigt växande marknadssegmentet elfordon. Bolaget har haft en fin finansiell utveckling med stark och lönsam tillväxt. Vi ser framemot att utveckla bolaget vidare och förbättra marknadspositionerna samt att utveckla nya marknader”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 14:15 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar