• news.cision.com/
  • Seafire AB/
  • Seafire offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Seafire offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer

Report this content

Seafire AB (publ) (”Bolaget”) meddelade den 14 September 2021 att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 100 miljoner kronor (de ”Ytterligare Obligationerna”) inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015245758 enligt obligationsvillkoren daterade 2 mars 2021.

Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.seafireab.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget kommer att lämna in ansökan om upptagande till handel och första dag för handel beräknas bli omkring den 22 oktober 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl 15:00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med åtta bolag och omsättning på 467 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.

Dokument & länkar