Seafire slutför förvärvet av Pexymek AB

Report this content

Seafire AB (publ) (”Seafire”) har per dagens datum slutfört förvärvet av Pexymek AB (”Pexymek”) med dotterbolaget Maströret Fastighets AB. Tillträdet genomfördes i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Pexymek och som offentliggjordes den 24 september 2021.

Pexymek AB

Pexymek AB etablerades 1969 och företaget har idag 19 anställda med verksamhet i Falkenberg. Bolaget är en ledande leverantör av kabelskydd, kabelklammer, antennfästen och kallmanglar. Pexymek har även betydande legoproduktion inom rörbockning, tunnplåtsstansning och kantpressning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl. 12:15 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med åtta bolag och omsättning på 467 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.