Susanne Tillqvist föreslås till Seafires styrelse

Report this content

Valberedningen i Seafire AB (publ) föreslår omval av Joachim Berner (ordförande), Lennart Jacobsson och Tord Lendau som ledamöter vid årsstämman i Seafire. Kristina Ekberg har avböjt omval. Till ny ledamot förslås Susanne Tillqvist.

"Det är med glädje att kunna föreslå Susanne till styrelseledamot i Seafire. Susanne har bred och lång erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsutveckling vilket kommer väl till pass i Seafires operativa investeringsmodell” säger Johan Bennarsten, ordförande i Seafires valberedning.

Susanne Tillqvist

Susanne har varit verksam som managementkonsult sedan 1992. Hon har jobbat med att utveckla och omstrukturera verksamheter inom flera olika sektorer och länder i Europa och Afrika. Susanne kommer senast från rollen som partner och delägare på EY (Ernst & Young AB) där hon har haft flertalet roller kopplat till affärsutveckling och försäljning av professionella tjänster och varit med och utvecklat ”Pod for Parity” med fokus på jämställdhet. Efter att ha lämnat EY under 2017 driver hon Still Consulting och är styrelseledamot i Gårdaverken AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafirekoncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar