TRANSAKTIONSINTENSIVT KVARTAL MED ORGANISK TILLVÄXT

Report this content

JULI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 102,1 MSEK (53,3). Tillväxten uppgick till 92% och den organiska tillväxten, för jämförbara enheter, blev 7% jämfört med samma period 2020
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, EBITA, ökade med 34% och uppgick till 7,7 MSEK (5,7) vilket ger en EBITA marginal på 8% (11)
 • Justerad EBITDA minskade med 12% och uppgick till 6,0 MSEK (6,8)
 • Resultatet efter skatt blev -2,2 MSEK (0,9)
 • Resultat per aktie* minskade till -0,14 SEK (0,09)

 

JANUARI – SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 64% till 283,5 MSEK (173,0). Den organiska tillväxten blev 2%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, EBITA, ökade med 7% och blev 22,6 MSEK (21,1) vilket ger en EBITA marginal på 8% (12)
 • Justerad EBITDA ökade 5% och uppgick till 26,5 MSEK (25,1)
 • Resultatet efter skatt blev -6,3 MSEK (2,6)
 • Resultat per aktie* minskade till -0,51 SEK (0,27)

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Thor Ahlgren AB förvärvades för upp till 52,0 MSEK den 8 juli 2021
 • Den 8 juli 2021 genomfördes en riktad emission om 2 MSEK till säljarna av Thor Ahlgren AB som delbetalning för förvärvet
 • Den 9 juli 2021 utsågs Jacob Persson till ny CFO för Seafire AB med tillträde 7 oktober 2021
 • Seafire AB genomför en riktad nyemission om 110 MSEK den 9 september 2021
 • Seafire emitterar seniora säkerställda obligationer om 100 MSEK den 14 september 2021
 • Seafire förvärvar Pexymek AB den 24 september 2021 för 55,0 MSEK

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Den 1 oktober 2021 genomfördes en riktad emission om 6 MSEK till säljarna av Pexymek AB som delbetalning för förvärvet
 • Seafire förvärvar Bara Mineraler AB för 145 MSEK den 27 oktober 2021

VD KOMMENTERAR TREDJE KVARTALET 2021

Seafire visar på en god organisk tillväxt på 7% under kvartalet. Rörelseresultatet når inte målet på 10% på grund av kostnadsökningar för framför allt Nordbutiker och senarelagda leveranser för Åkerstedts. Perioden var transaktionsintensiv med två förvärv som tillför cirka 130 MSEK i omsättning och över 20 MSEK i rörelseresultatbidrag samt nyemissioner och obligationsemission för stärkt balansräkning som möjliggör ökad förvärvstakt.       

Den organiska tillväxten nådde 7% för jämförbara enheter och närmare 9% inklusive förvärvade enheter vilket är tillfredsställande.  Steg för steg har marknaderna återhämtat sig efter nedstängningen men vissa effekter på grund av covidpandemin som kraftigt ökade fraktkostnader och prishöjningar av insatsvaror påverkar resultatutvecklingen negativt. Exempelvis har Nordbutiker fått ökade fraktkostnader på 15 MSEK under 2021. Ökade kostnader för varor och frakt kommer pressa marginalerna kommande kvartal men vi ser fortsatt goda möjligheter till organisk tillväxt.

Johan Bennarsten, VD

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 12:00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med nio bolag och omsättning på cirka 550 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se