Förtydligande om SealWacs patentansökan

SealWacs patentansökan är inlämnad till svenska patentverket, PRV. PRV har inte godkänt patentansökan utan endast bekräftat mottagandet av ansökan, som lämnades in den 6 oktober 2017. SealWacs ansökan, med ansökningsnummer 1700240-3, kommer att behandlas på vanligt sätt och först efter det kommer PRV att meddela bolaget om verket avser att godkänna patent. 

I normalfallet brukar patentverket kunna lämna besked inom ett år.

I samråd med AktieTorget har beslutats att handeln i bolagets aktier återupptas idag den 11 oktober 2017 kl. 15:30.

För ytterligare information, se SealWacs hemsida, www.sealwacs.se eller kontakta

Sören Sandström, VD, Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se          

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar