Marknadsmeddelande 180/17 - Sista dag för handel med Sealwacs TO 1 är den 26 juni 2017

Sista dag för handel i bolagets betalda teckningsoptioner, (SEAL TO 1), är den 26 juni 2016. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: SEAL TO 1

ISIN-kod: SE0007704564
Oderboks ID: 115949
Sista handelsdag: 26 juni 2017

Stockholm den 22 juni 2017

AktieTorget
08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.