Marknadsmeddelande 262/17 - Information om företrädesemission SealWacs AB

Sista dag för handel i bolagets aktie SEAL med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 24 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 25 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie för 2,00 sek per aktie. (1:1 á 2,00 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 31 oktober 2017 till och med den 10 november 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 31 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 31 oktober 2017 till och med den 14 november 2017.

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: SEAL TR
ISIN-kod: SE0010494609
Orderbok-ID: 145191
CFI: RSXXXX
FISN:
SEAL/TR
Första handelsdag: 31 oktober 2017
Sista handelsdag: 10 november 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: SEAL BTA
ISIN-kod: SE0010494617
Orderbok-ID: 145192
CFI: ESXXXX
FISN: SEAL/BTA NV
Handelsperiod: Den 31 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
 

Stockholm den 19 oktober 2017
AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera