SealWacs AB: Byte av VD

Som SealWacs informerade om i Bokslutskommunikén från den 19 februari 2021 har ett VD-byte skett i Bolaget.

SealWacs verkställande direktör, Sören Sandström, har av familjeskäl fattat beslut om att avgå från den 28 februari 2021. Ersättare som VD, från och med den 1 mars 2021, blev Erik Isberg, en av medgrundarna i SealWacs.

Erik Isberg har mångårig erfarenhet av avancerade FoU-uppdrag för flera av landets större exportföretag. Han har medverkat i utvecklingen av ett flertal nya produkter som sedan introducerats på den internationella marknaden.

Några av de främsta skälen till valet av Erik Isberg som ny VD är att han är väl insatt i Bolagets verksamhet och är även den person som ansvarat för och drivit framtagningen av SealWacs sensorsystem.

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar