SealWacs AB: Förtydligande angående förvärv av MaxSnus.no AS, villkorat av beslut från bolagsstämma

SealWacs AB (publ) och aktieägarna i norska bolaget MaxSnus.no AS har undertecknat avtal om att SealWacs förvärvar samtliga aktier i det norska bolaget och betalar genom att ge ut nya aktier till MaxSnus.nos aktieägare. Förvärvet är villkorat av godkännande av bolagsstämma i SealWacs. Underlag inför beslutet kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman.

Förtydligande 1:

Enligt avtalet kommer MaxSnus.nos ägare att erhålla 91,55 procent av det sammanslagna bolaget medan SealWacs befintliga ägare erhåller 8,45 procent. Bytesförhållandet bygger på att SealWacs aktieägare sammantaget äger 9 210 840 aktier. Betalningen för MaxSnus.no AS sker genom att 100 053 066 nya aktier emitteras till det norska bolagets aktieägare. Därigenom får SealWacs totalt 109 293 876 aktier, varav SealWacs nuvarande ägare kontrollerar 8,45 procent.

Förtydligande 2:

Efter förvärvet kommer SealWacs fortsatt att vara moderbolag i verksamheten. MaxSnus.no AS kommer att drivas som ett dotterbolag till SealWacs AB. Affären som avtalats utgör ett så kallat ”omvänt förvärv”, vilket i praktiken innebär att MaxSnus aktieägare kommer att kontrollera ägandet och rösterna i den sammanslagna verksamheten.

Det norska företaget MAXSnus.no AS, med cirka 230 aktieägare och 3 anställda, har på kort tid lyckats etablera en god nätbaserad försäljning av snus på den norska marknaden. Man har lyckats skapa en lönsam verksamhet redan under första verksamhetsåret och räknar med en god fortsatt tillväxt.

MaxSnus.nos omsättning under 2019: MNOK 3,7 och Resultat MNOK 0,053

MaxSnus.nos omsättning under 2020: MNOK 44,7 och Resultat MNOK 1,1

MaxSnus.nos omsättning under första kvartalet 2021: MNOK 23,2 med ett positivt resultat

MaxSnus.nos beräknade omsättning under 2021 MNOK 100

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46708254547, E-post: info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 708 25 45 47 www.sealwacs.se

Prenumerera

Dokument & länkar