Sista dag för handel i SealWacs teckningsoption

Sista dag för handel: Sista dag för handel i SealWacs teckningsoptioner, TO1 är den 26 juni 2017.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i SealWacs teckningsoptioner, TO1 är den 26 juni 2017.

Teckningstid: Perioden under vilken teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner startade den 1 april 2017 och pågår fram till den 30 juni 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

För ytterligare information, se SealWacs hemsida, www.sealwacs.se eller kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar