Analyst Group: Intervju med Seamless Distribution Systems VD Tommy Eriksson

Analyst Group intervjuar Seamless Distribution Systems VD Tommy Eriksson i samband med bolagets delårsrapport för Q2-20.

Se intervjun här https://youtu.be/PbsnbsX1-5Y
 
Frågor:
 
00:15 - Trots en djup ekonomisk kris och stor osäkerhet står SDS starka, med en omsättning om 71 MSEK och ett rörelseresultat om 7,1 MSEK under Q2 2020, där framförallt marginalen överraskar positivt. Vilka faktorer har möjliggjort att SDS klarar Coronapandemin väl?
 
02:20 - Under Q2 2020 har Bolaget erhållit flertalet ordrar, där framförallt ordern från en mobiloperatör i Mellanöstern sticker ut. Utöver detta har ni också mottagit flertalet mindre tilläggsordrar. Kan du berätta något om hur mycket dessa ordrar har bidragit under kvartalet, och hur du ser på möjligheten för fler liknande ordrar framöver?
 
03:20 - COVID-19-pandemin medför som bekant utmaningar för alla organisationer. Ni har sedan tidigare en geografiskt sett förhållandevis utspridd organisation, där vi utgår ifrån att distanskommunikation är mer regel än undantag. Har detta bidragit till att ni utifrån ett organisationsperspektiv har kunnat hantera pandemin mer effektivt, och hur ser ni på framtiden gällande organisationens geografi?
 
05:51 - Kan du berätta om hur du ser på framtiden för SDS och SDD på kort- såväl som lång sikt? Vilka utmaningar och möjligheter ser ni idag?

 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group här https://www.analystgroup.se/om-oss/
  
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med Seamless Distribution Systems. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera