Analyst Group: Kommentar på SDS senaste order

Report this content

Seamless Distribution Systems meddelade igår den 1 oktober 2019 att Bolaget har mottagit en order i Mellanöstern med ett initialt ordervärde om 6,3 MSEK. 

  
Läs Analyst Groups analytikerkommentar här: https://www.analystgroup.se/kommentarer/sds-sakrar-miljonorder-i-mellanostern/
 
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/             
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Seamless Distribution Systems. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.