Analyst Group: Kommentar på Seamless Distribution Systems Q2-rapport

Seamless Distribution Systems AB publicerade idag den 23 juli sin delårsrapport för andra kvartalet 2020 och levererar en betydligt högre lönsamhet än väntat.

 
"Den tillväxtstrategi som fastställdes hösten 2019 kvarstår och fortsätter att exekveras i alla delar", säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Seamless Distribution Systems. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. 

Prenumerera