Analyst Group: Videointervju med Seamless Distribution Systems VD Tommy Eriksson

I samband med Seamless Distribution Systems förvärv av eServGlobal Holding SAS intervjuas VD Tommy Eriksson. I intervjun berättar Tommy mer om det förvärvade bolaget, dess verksamhet och marknad samt möjliga synergier bolagen emellan.
 
Se videointervjun här: https://youtu.be/6xU0P6T0DXI

 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med Seamless Distribution Systems. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera