Företagarna inleder året med en rekordlåg framtidstro

Report this content

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 5 enheter till minus 7 i januari, jämfört med föregående månads notering på minus 2. I månadens undersökning sjunker även två av de tre ekonomiska indikatorerna. Arbetstiden minskar från minus 3 till minus 5 och omsättningen från 0 till minus 7, medan likviditeten ökar från minus 1 till plus 2. 

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker från 20 procent till 18 procent, medan  andelen som tror på en negativ utveckling ökar från 22 till 25 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar samtidigt från 57 till 53 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 7, vilket är en nedgång med 5 enheter från förra månaden.

– Företagarna inleder 2023 med en rekordlåg framtidstro. Mest pessimistiska är de företagare som driver enskild näringsverksamhet. Det är en grupp där företagets ekonomi ofta är sammanflätad med privatekonomin, och under det gångna året har det varit just privatekonomin som prövats extra hårt, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer minskar denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från 0 till minus 7 och arbetstiden sjunker från minus 3 till minus 5 jämfört med föregående månad, medan likviditeten ökar från minus 1 till plus 2.

– De ekonomiska indikatorerna följer många gånger säsongsmönster. Under julen minskar oftast både arbetstid och omsättning när företagare går på ledighet. Det innebär att den allt dystrare framtidstron ännu inte slagit igenom med full kraft i orderböckerna, säger Américo Fernández.

Företagarindikatorn – Utvecklingen senaste tolv månaderna:

jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22 aug-22 jul-22 jun-22 maj-22 apr-22 mar-22 feb-22
-7 -2 -1 1 8 7 -3 10 11 16 14 10

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 15 till 27 december.

För mer information, kontakta:
Américo Fernández, SEB:s Privatekonom
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 16 500 medarbetare. Den 30 september 2022 uppgick koncernens balansomslutning till 4 277 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 018 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.

Prenumerera