Hushållens förmögenhet gick urstark ur pandemiåret 2020

Report this content

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2020

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det fjärde kvartalet 2020. Uppgången beror på en kombination av en stark utveckling på de finansiella marknaderna och fortsatt stigande bostadspriser. Samtidigt uppvisade hushållen både en topp- och bottennotering för hushållens skuldkvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2020, som presenteras i dag.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det fjärde kvartalet med 824 miljarder kronor (+4,3 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 19 778 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med drygt 896 miljarder kronor till 24 487 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande aktietillgångar (+5,2 procent). Hushållens nysparande uppgick till 124 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett fjärde kvartal i Sparbarometerns historia.

2020 avslutas med rekordnivåer för hushållens förmögenhet, både brutto och netto. Det är mycket anmärkningsvärt med tanke på hur året präglats av pandemi, restriktioner och negativ tillväxt. Men både aktiemarknaden och bostadsmarknaden har gått oerhört starkt, vilket förklarar den stigande förmögenheten. Samtidigt måste man komma ihåg att skillnaderna mellan olika hushåll är stor och att alla inte fått del av den starka utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 73 miljarder kronor (1,6 procent). Det är en högre ökningstakt än både föregående kvartal (1,3 procent) och motsvarande kvartal föregående år (1,3 procent). På årsbasis steg ökningstakten (5,7 procent) för sjätte kvartalet i rad från bottennivån på runt 5,1 procent. Studielånen ökade med 1,9 procent och konsumtionslånen med 0,8 procent. Övriga lån ökade med 0,8 procent och bostadslånen med 1,7 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.

De stigande bostadspriserna driver upp bostadslånen och är den största orsaken till hushållens stigande skulder. Samtidigt gör ju de stigande bostadspriserna att hushållens tillgångar också stiger, vilket kan göra det svårt att avgöra hur stort problem skulderna är. Just nu har vi den lite märkliga situationen att skulderna är rekordlåga i förhållande till tillgångarna men rekordhöga i förhållande till de disponibla inkomsterna, säger Jens Magnusson.


Tabell (avrundade siffor vilket kan bidra till differens i summering av tabell):

Kv4 2020 Miljarder kronor
Ingående värde 23 590
Förändring räntetillgångar +108
Förändring aktietillgångar +423
Förändring fastighetstillgångar +365
      Varav nysparande +124
Utgående värde 24 487
Skulder -4 709
Nettotillgångar 19 778
Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Förändring räntetillgångar 4 796 +2,3
Förändring aktietillgångar 8 598 +5,2
Förändring fastighetstillgångar 11 092 +3,4

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson, Privatekonom
070-210 2267
jens.magnusson@seb.se

Américo Fernández, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern
070-739 4564
americo.fernandez@seb.se

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker
070-763 6588
susanne.eliasson@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig

070-763 82 43
niklas.x.magnusson@seb.se 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 31 december 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 040 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 106 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv

Prenumerera