• news.cision.com/
  • SEB/
  • Inbjudan till presseminarium: SEB Trygg Liv sätter prislapp på allmän äldreomsorgsförsäkring

Inbjudan till presseminarium: SEB Trygg Liv sätter prislapp på allmän äldreomsorgsförsäkring

Report this content
Inom loppet av något decennium står Sverige inför en helt ny demografisk situation. Antalet äldre ökar och samtidigt minskar den yrkesverksamma befolkningen. Även om det är så att vi lägger friska år till livet, så ökar antalet äldre så kraftigt att de totala kostnaderna för service och omsorg, givet dagens nivå, blir mycket stora.
 
På seminariet presenterar SEB Trygg Liv ett inlägg i debatten i form av en kalkyl över vad en allmän äldreomsorgsförsäkring skulle kosta. En senare fråga blir om denna försäkring ska vara finansierad offentligt, privat eller i en kombination.
 
Viveka Hirdman-Ryrberg, chef Produkt & Välfärdsanalys, och Ann Söderström, Välfärdsanalys, som skrivit rapporten, presenterar resultatet. Aktuarierna Stefan Edenholm och Rickard Sjögren, som står för själva beräkningarna, deltar också.
 
Tid: torsdag 30 januari kl. 10.30
Plats: SEB Trygg Liv, Fleminggatan 18, Stockholm
 
Välkomna!

Prenumerera